Zpět na obsah6. Posázaví o.p.s. - organizacja serwisowa Lokalnej Grupy Działania

Zpět na prioritní oblastOpatření 6.2: Posázaví o.p.s. jako doradca

Popis situace:
Wiele mniejszych podmiotów nie dysponuje siłami czy środkami do pozyskiwania istotnych informacji na temat tego, jak rozwiązywać różne specyficzne problemy (prawo, fundusze strukturalne itp.) Posázaví o.p.s. ma zostać konsultantem w tych przypadkach. W chwili obecnej Posázaví o.p.s działa aktywnie przede wszystkim w zakresie przygotowania projektowego.

Cíl opatření:
Posázaví oferuje własny serwis doradczy, lub w nim pośredniczy, świadczony dla różnych podmiotów regionu. Jest pośrednikiem w wymianie doświadczeń poszczególnych organizacji przy rozwiązywaniu podobnych problemów dla wszystkich zainteresowanych z regionu.

Aktivity:
Aktivita 6.2.1 Doradztwo w zakresie przygotowania projektu, wyszukiwania źródeł finansowania i fundraisingu.
Aktivita 6.2.2 Doradztwo w zakresie prawa, przede wszystkim administracyjnego.
Aktivita 6.2.3 Gromadzenie i pośrednictwo przykładów rozwiązywania różnych specyficznych problemów.
Aktivita 6.2.4 Doradztwo w zakresie komunikacji z mediami i publicznością.
Aktivita 6.2.5 Doradztwo w zakresie rozwoju miejscowości i planowania zagospodarowania terenu.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo