Zpět na obsah6. Posázaví o.p.s. - organizacja serwisowa Lokalnej Grupy Działania

Zpět na prioritní oblastOpatření 6.1: Współpraca – most pomiędzy sektorami

Popis situace:
Współpraca to główna zasada, pomagająca Posázaví w jego rozwoju. Współpracę należy nieustannie wspierać i utrzymywać. Współpraca, wspólne rozwiązywanie podobnych problemów oraz wymiany doświadczeń są niezmiernie cenione przez aktywne podmioty w Posázaví.

Cíl opatření:
Posázaví o.p.s. aktywnie tworzy dodatkową przestrzeń dla spotkań, nawiązywania kontaktów i współpracy najróżniejszych podmiotów, niezależnie od tego czy leżą wewnątrz czy na zewnątrz poszczególnych sektorów spółki.

Aktivity:
Aktivita 6.1.1 Stworzenie efektywnego systemu komunikacji LGD ze starostami.
Aktivita 6.1.2 Pomoc w zakresie profesjonalizacji regionalnych menadżerów.
Aktivita 6.1.3 Pomoc w zakresie kierowania, edukacji i koordynacji regionalnych menadżerów.
Aktivita 6.1.4 Utworzenie katalogu kontaktów dla partnerstwa (giełda partnerstwa).
Aktivita 6.1.5 Organizacja spotkań osobistych w obrębie i poza obrębem różnych sektorów (planowanie komunitarne – okrągłe stoły).
Aktivita 6.1.6 Wsparcie integracji niepaństwowych organizacja non-profit (NON) z przedsiębiorcami.
Aktivita 6.1.7 Wsparcie współpracy między NON.
Aktivita 6.1.8 Koordynacja terminów ważnych wydarzeń kulturalnych.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo