Zpět na obsah4. Wsparcie rozwoju infrastruktury

Zpět na prioritní oblastOpatření 4.2: Rozwój infrastruktury technicznej

Popis situace:
Małe miejscowości nie są w stanie budować nowej ani odnawiać istniejącej infrastruktury technicznej, będącej ich własnością. Problem ten dotyczy w największej mierze kanalizacji i wodociągów. Wiele miejscowości w ogóle nie posiada kanalizacji ani oczyszczalni ścieków, co wpływa niekorzystnie na czystość wód powierzchniowych.

Cíl opatření:
Pozyskiwanie możliwie największego rozmiaru środków finansowych na odnowę i utrzymanie infrastruktury technicznej w regionie i zwiększenia chłonności regionu z punktu widzenia gotowości do podejmowania inwestycji.

Aktivity:
Aktivita 4.2.1 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowania i odnowy infrastruktury technicznej miejscowości.
Aktivita 4.2.2 Koordynacja i tworzenie integracji miejscowości w celu budowania i odnowy infrastruktury technicznej.
Aktivita 4.2.3 Budowanie korzeniowych oczyszczalni ścieków i innych alternatywnych sposobów czyszczenia ścieków.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo