Zpět na obsah4. Wsparcie rozwoju infrastruktury

Zpět na prioritní oblastOpatření 4.1: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej

Popis situace:
Stan infrastruktury komunikacyjnej, przede wszystkim zaś dróg o niższych kategoriach, jest zły na skalę ogólnokrajową. Ze względu na konieczność podejmowania wysokich inwestycji stanowi on dla wielu miejscowości problem, który wykracza poza możliwości rozwiązań w ramach regionu. Dlatego też Posázaví powinno skupić się na pozyskaniu źródeł zewnętrznych, gotowość do realizacji projektów dotyczących odnowy infrastruktury komunikacyjnej. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że wiele komunikacji nie jest własnością gminy. Ich właścicielami i zarządcami są województwa oraz państwo.

Cíl opatření:
Pozyskiwanie możliwie największego rozmiaru środków finansowych na odnowę i utrzymanie komunikacji lokalnych i zwiększenia chłonności regionu z punktu widzenia gotowości do podejmowania inwestycji.

Aktivity:
Aktivita 4.1.1 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla odnowy infrastruktury komunikacyjnej.
Aktivita 4.1.2 Koordynacja integracji miejscowości w celu odnowy i utrzymania komunikacji.
Aktivita 4.1.3 Realizacja działań zmniejszających nasilenie komunikacyjne.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo