Zpět na obsah3. Włączenie publiczności do życia publicznego, podejmowania decyzji w regionie i działalności społecznej

Zpět na prioritní oblastOpatření 3.4: Wsparcie poinformowania i włączenie specyficznych grup

Popis situace:
W procesie włączania publiczności należy uwzględniać różne grupy docelowe, ich potrzeby, a także ich znaczenie w rozpatrywanej problematyce. Do głównych grup docelowych, z którymi obecnie nawiązywana jest bliższa współpraca, należą turyści, starostowie, przedstawiciele i niektóre stowarzyszenia. Niemniej jednak należy informować lub bezpośrednio włączać też inne grupy.

Cíl opatření:
Zidentyfikowano główne grupy docelowe komunikacji wewnątrz i na zewnątrz regionu, określono kanały informacyjne i instrumenty włączenia uczestników przede wszystkim dla kluczowych grup docelowych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Aktivity:
Aktivita 3.4.1 Wspieraj swoją osobę zakręconą – wyszukiwanie i włączanie aktywnych ludzi, lokalnych autorytetów i osób o „mocy przyciągania”.
Aktivita 3.4.2 Wsparcie działalności międzygeneracyjnej.
Aktivita 3.4.3 Wejścia do urzędów i budynków publicznych dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Aktivita 3.4.4 Tworzenie specyficznych kanałów komunikacyjnych dla różnych grup docelowych.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo