Zpět na obsah3. Włączenie publiczności do życia publicznego, podejmowania decyzji w regionie i działalności społecznej

Zpět na prioritní oblastOpatření 3.3: Wsparcie włączania i komunikacji z publicznością

Popis situace:
LGD w swej istocie jest otwarta na komunikację z publicznością i wspiera jej włączenie do procesów decyzyjnych. Robią to również same gminy, pomimo tego nie osiągnięto jeszcze zadowalającego stanu. Przyczyną tego stanu jest przede wszystkim brak określonej koncepcji dotyczącej włączania publiczności, jak również zła realizacja samego procesu włączania.

Cíl opatření:
Ze mieszkańcami regionu są konsultowane ważne kwestie dotyczące rozwoju. Wykorzystuje się w tym celu rozmaite dobrze opracowane techniki włączania publiczności.

Aktivity:
Aktivita 3.3.1 Szkolenia komunikacji z publicznością, dziennikarzami i prowadzenie publicznych spotkań czy grup roboczych.
Aktivita 3.3.2 Pomoc dla gmin w zakresie rozpatrywania dużych (bardziej komplikowanych) spraw.
Aktivita 3.3.3 Kampanie informacyjne - wystawy wędrowne na temat problemów ponadregionalnych (kulturalnych, komunikacyjnych, ekologicznych).
Aktivita 3.3.4 Wsparcie korzystnego włączenia właścicieli i publiczności do zakładania PSSE wraz z wyjaśnieniem znaczenia konkretnego działania.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo