Zpět na obsah3. Włączenie publiczności do życia publicznego, podejmowania decyzji w regionie i działalności społecznej

Zpět na prioritní oblastOpatření 3.2: Wsparcie informacyjne i medialne w regionie

Popis situace:
Wymiana informacji i współpraca to czynniki niezbędne do uzyskania sukcesu większości celów i działalności tej strategii. W Posázaví w wymianie informacji pośredniczy Posázaví o.p.s. oraz istniejące centra informacji. Ważnym punktem tej wymiany jest serwer www.posazavi.com.

Cíl opatření:
Istnieje wewnętrznie spójny regionalny system wymiany informacji. Informacje są aktywnie zbierane i rozpowszechniane za pośrednictwem mediów lokalnych.

Aktivity:
Aktivita 3.2.1 Publikowanie (PR) pomyślnych imprez (pozytywne przykłady).
Aktivita 3.2.2 Wsparcie poinformowania mieszkańców o problemach miejscowych (np. ulotka przed posiedzeniem, serwis dla lokalnych informatorów).
Aktivita 3.2.3 Wsparcie edukacji dla twórców lokalnych informatorów.
Aktivita 3.2.4 Wsparcie wyposażenia technicznego dla tworzenia lokalnych informatorów.
Aktivita 3.2.5 Wsparcie spotkań i komunikacji między różnymi podmiotami w regionie i przedstawicielami mediów ogólnokrajowych.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo