Zpět na obsah3. Włączenie publiczności do życia publicznego, podejmowania decyzji w regionie i działalności społecznej

Zpět na prioritní oblastOpatření 3.1: Wzmacnianie i odnowa dziedzictwa kulturalnego i tworzenie tradycji

Popis situace:
Tradycja i stosunek mieszkańców do regionu to ważny moment dla zainteresowania publiczności kwestią „zarządzania sprawami publicznymi”. Posázaví składa się z trzech głównych regionów (Džbány, Benešovsko, Vlašimsko), ale ogólnie jest pojmowane też jako cały region.

Cíl opatření:
Mieszkańcy mają stosunek do miejsca, w którym mieszkają. Są zainteresowanie wydarzeniami w regionie, biorą udział w jego zarządzaniu.

Aktivity:
Aktivita 3.1.1 Imprezy odnawiające lub zakładające tradycje dla ogółu publiczności.
Aktivita 3.1.2 Ochrona dziedzictwa kulturalnego.
Aktivita 3.1.3 Wsparcie dokumentacji lokalnej kultury ustnej i osób pamiętających stare tradycje.
Aktivita 3.1.4 Działania wspierające patriotyzm lokalny.
Aktivita 3.1.5 Kursy rzemiosła, zwyczajów i sztuki ludowej.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo