Zpět na obsah2. Ogólne podwyższenie atrakcyjności regionu jako miejsca na życie i wypoczynek

Zpět na prioritní oblastOpatření 2.5: Wsparcie drobnego rolnictwa

Popis situace:
Rolnictwo stanowi nierozłączną część życia na wsi. Obecnie rolnictwo przynosi wiele konfliktów między rolnikami a pozostałymi mieszkańcami wsi. Ze względu na rosnące wymagania dotyczące spraw administracyjnych związanych z produkcją rolniczą gospodarka staje się coraz to intensywniejsza. Dotacja dla rolnictwa są skierowane zarówno na zwiększanie produkcji i intensyfikację, jak również na działania agro-środowiskowe. Jednak ich pracochłonność administracyjna jest zbyt uciążliwa.

Cíl opatření:
Rolnictwo jest zgodne z ogólnym rozwojem wsi. Odbywa się komunikacja między rolnikami a pozostałymi mieszkańcami wsi na temat rozwoju wsi. Wspierane są przede wszystkim działania, które są zgodne z interesem pozostałych mieszkańców wsi.

Aktivity:
Aktivita 2.5.1 Pomoc w zakresie administracji związanej z wnioskami o dotacje.
Aktivita 2.5.2 Wsparcie turystyki hippicznej i agroturystyki.
Aktivita 2.5.3 Wsparcie drobnych gospodarstw w powiązaniu ze świadczeniem usług (zakwaterowanie, wyżywienie, produkcja rzemieślnicza itp.).
Aktivita 2.5.4 Wykorzystywanie rolników do czynności nierolniczych (zimą utrzymanie dróg, kompostowanie odpadów biologicznych itp.).
Aktivita 2.5.5 Zakupy, naprawy lub modernizacje maszyn i urządzeń maszynowych drobnych rolników z naciskiem na oszczędność gospodarki i wykorzystanie źródeł odnawialnych.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo