Zpět na obsah2. Ogólne podwyższenie atrakcyjności regionu jako miejsca na życie i wypoczynek

Zpět na prioritní oblastOpatření 2.2: Budowanie i wsparcie centrów informacji i ich wzajemnego powiązania

Popis situace:
Pracujące obecnie centra informacji są w większości przypadków zakładane lub wspierane przez gminy. Utrzymanie centra informacji z wyłącznie z jego własnej działalności jest bardzo trudne. Zakres działalności centrów informacji ciągle się poszerza.

Cíl opatření:
Centra informacji stanowią standardowy element funkcjonowania regionu i nie są pojmowane jako nadbudowa. Tworzą ważne węzły informacyjne, pozyskujące informacje z własnego terytorium i rozpowszechniające je nie tylko na nim, ale także wśród innych centrów informacji. Informują o imprezach towarzyskich, kulturalnych i sportowych, jak również o wydarzeniach w miejscowości i w regionie. Korzystają z nich nie tylko osoby zwiedzające region, ale też lokalni mieszkańcy.

Aktivity:
Aktivita 2.2.1 Wznoszenie i odnowa budynków lub pomieszczeń dla centrów informacji, kultury i turystyki.
Aktivita 2.2.2 Zakup wyposażenia i urządzeń technologicznych dla centrów informacji, kultury i turystyki.
Aktivita 2.2.3 Szkolenia pracowników centrów informacji i wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi centrami.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo