Zpět na obsah2. Ogólne podwyższenie atrakcyjności regionu jako miejsca na życie i wypoczynek

Zpět na prioritní oblastOpatření 2.1: Wsparcie sportu, kultury i działalności społecznej

Popis situace:
W Posázaví działa wiele stowarzyszeń, ale pracują w większości przypadków na bazie ochotniczej, nieprofesjonalnej. Inicjatywy te są zależne od aktywnych osób i zapaleńców. Organizacje takie nie są zazwyczaj na tyle silne, aby zbudować czy odremontować wykorzystywane lub zarządzane przez nich obiekty lub miejsca do uprawiania sportów. Odpowiednie możliwości uprawiania sportu i kultury stanowią jeden ze sposobów na zatrzymanie w regionie młodych ludzi.

Cíl opatření:
Stowarzyszenia i inne podmioty organizujące publiczne imprezy sportowe i kulturalne są regularnie wspierane. Uzyskują możliwość korzystania z centralnie wspieranego serwisu.

Aktivity:
Aktivita 2.1.1 Wsparcie imprez sportowych i kulturalnych dla publiczności.
Aktivita 2.1.2 Wznoszenie i odnowa budynków, placówek i powierzchni dla sportu, kultury i działalności społecznej.
Aktivita 2.1.3 Schematy grantowe dla wspierania działalności społecznej (stowarzyszeń zainteresowań, klubów sportowych itp.).
Aktivita 2.1.4 Wsparcie centralnego serwisu dla organizatorów imprez kulturalnych i sportowych (np. wypożyczenie podium, nagłośnienie, pomoc z księgowością itp.).
Aktivita 2.1.5 Wsparcie programów oferujących dodatkową edukację dla dorosłych i seniorów.
Aktivita 2.1.6 Doradztwo i pomoc w zakresie zakładania stowarzyszeń.
Aktivita 2.1.7 Wspieranie regionalnych i branżowych spotkań stowarzyszeń i wymiany doświadczeń.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo