Zpět na obsah1. Zachowanie i wzrost wartości dziedzictwa przyrodniczego i architektonicznego regionu

Zpět na prioritní oblastOpatření 1.8: Zrównoważony wzrost miejscowości

Popis situace:
Podstawowym narzędziem sensownego rozwoju miejscowości jest plan zagospodarowania przestrzennego. Narzędzie to nie jest jednak zawsze wykorzystane we właściwym celu. Jest celowo zmieniany, w innym miejscu z kolei nie ma wyszczególnienia obszarów dla dalszego rozwoju miejscowości. Miejscowości nie posiadają gruntów, na których możliwy by był ich rozwój. Nierzadko nawet drogi i inne ważne grunty w gminie nie są ich własnością. Działanie to będzie uzależnione od definitywnej postaci nowej ustawy budowlanej.

Cíl opatření:
Miejscowości korzystają z metod planowania terytorialnego celem zapewnienia trwałego rozwoju skupisk. Uwzględniają w nich zasady ochrony przyrody i zachowania wiejskiego wyglądu miejscowości, obszary cenne ze względów przyrodniczych i krajobrazowych zachowują niezurbanizowane jako dewizę dla rozwoju turystyki, to samo dotyczy również terenów ważnych dla ochrony przeciwpowodziowej. Proces planowania zagospodarowania terenu jest realizowany wraz z włączeniem publiczności.

Aktivity:
Aktivita 1.8.1 Wsparcie opracowania jakościowych materiałów dla decyzji terytorialnej (studium warunków zabudowy itp.).
Aktivita 1.8.2 Wsparcie włączenia publiczności do planowania wykorzystania terenu.
Aktivita 1.8.3 Wsparcie dokumentacji projektowej korzystnej dla zrównoważonego wzrostu miejscowości (np. elementy krajobrazotwórcze, tereny publiczne, korytarz biologiczny, obwodnica miejscowości itp.).
Aktivita 1.8.4 Wsparcie pomiarów geodetycznych i cyfrowych gruntów gminnych, dróg itp.
Aktivita 1.8.5 Wsparcie przygotowania do budowy domów mieszkalnych.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo