Zpět na obsah1. Zachowanie i wzrost wartości dziedzictwa przyrodniczego i architektonicznego regionu

Zpět na prioritní oblastOpatření 1.7: Gospodarka odpadami i energią

Popis situace:
Utylizacja odpadów należy do podstawowych obowiązków miejscowości. Działania te jednak w dużej mierze obciążają i finansowo wyczerpują miejscowości. Koszty energii to kolejne duże obciążenie zarówno budżetów gminnych, jak i budżetów różnych stowarzyszeń. W przyszłości można oczekiwać kolejny wzrost cen energii, przede wszystkim w związku z podwyższeniem VAT.

Cíl opatření:
Gminy efektywniej utylizują odpady. Podejmują efektywne działania prowadzące do zmniejszenia ilości odpadów. Przebiega konsekwentna separacja odpadów w punktach zbierania oraz kompostowanie odpadów biologicznych. Budynki publiczne są budowane lub remontowane jako energooszczędne budynki wykorzystujące alternatywne źródła energii.

Aktivity:
Aktivita 1.7.1 Wsparcie łączenia się miejscowości w celu wspólnego rozwiązywanie problematyki manipulacji odpadami (wspólne zwożenie, wysypisko itp.).
Aktivita 1.7.2 Wsparcie budowania punktów zbierania, składowisk materiału inercyjnego i gminnych kompostowni.
Aktivita 1.7.3 Wyszukiwanie innych możliwości rozwiązywania problematyki odpadów (nowe wysypisko itp.).
Aktivita 1.7.4 Pomoc w likwidacji dzikich wysypisk.
Aktivita 1.7.5 Wsparcie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. (np. wsparcie uprawy i przetwarzania szybko rosnących drzew i bylin do celów energetycznych).
Aktivita 1.7.6 Wsparcie audytów energetycznych i projektów dotyczących energooszczędnych modyfikacji budynków publicznych.
Aktivita 1.7.7 Wsparcie modyfikacji budynków prowadzących do oszczędności energii.
Aktivita 1.7.8 Oświata i działalność doradcza w zakresie działań dotyczących oszczędności energii.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo