Zpět na obsah1. Zachowanie i wzrost wartości dziedzictwa przyrodniczego i architektonicznego regionu

Zpět na prioritní oblastOpatření 1.3: Odnowa wiejskiego wyglądu miejscowości

Popis situace:
Działanie ma na celu zachowanie wiejskiego wyglądu miejscowości, który definiuje jako uszanowanie dziedzictwa architektonicznego i wyglądu regionu, również w przypadku nowo budowanych obiektów. Każdy pojedynczy przypadek należy jednak rozpatrywać indywidualnie i nie można tutaj wprowadzić jednolitej reguły czy uregulowania. Pomimo długookresowych starań wygląd terenów publicznych i miejscowości nadal nie spełnia oczekiwanego stanu. Małe, słabe finansowo miejscowości wciąż jeszcze walczą z problemem podstawowego przystosowania terenów publicznych i drobnej infrastruktury gminnej, takiej jak: chodniki, ławeczki i przystanki autobusowe. Z powodu ważniejszych potrzeb brak jest środków na powyższe.

Cíl opatření:
Celem działania jest zwiększenie liczby wolnych terenów i obiektów służących dla publiczności. Działanie nie bierze pod wzgląd własności terenów, lecz przede wszystkim możliwości ich publicznego wykorzystania. Jego starania polegają przede wszystkim na zachowaniu wiejskiego wyglądu miejscowości, który będzie atrakcyjny zarówno pod względem mieszkaniowym, jak i wypoczynkowym. Warunkiem przystosowań powinien być nie tylko aspekt estetyczny, ale również możliwości utrzymania i wykorzystania wyremontowanego terenu. Działanie to obok realizacji takich projektów będzie wspierać również jakościowe wykonanie przygotowania projektowego.

Aktivity:
Aktivita 1.3.1 Przystosowanie terenów publicznych (zieleń, przystanki, chodniki itp.).
Aktivita 1.3.2 Wspieranie napraw i przystosowań do użytku obiektów o znaczeniu lokalnym (np. cennych historycznie, w tym budynków sakralnych – np. budowle folwarczne, elewacje na nawsiu itp.)
Aktivita 1.3.3 Wsparcie zachowania wiejskiego wyglądu miejscowości podczas planowania zagospodarowania przestrzennego.
Aktivita 1.3.4 Wsparcie napraw obiektów zabytkowych również na rzecz podmiotów prywatnych.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo