Zpět na obsah1. Zachowanie i wzrost wartości dziedzictwa przyrodniczego i architektonicznego regionu

Zpět na prioritní oblastOpatření 1.1: Ochrona biodywersyfikacji i cennych terenów przyrodniczych

Popis situace:
Ochrona środowiska naturalnego to podstawowy filar tego obszaru priorytetu. Choć istnieje wiele możliwości pozyskania środków finansowych na projekty skierowane na ochronę przyrody, to do głównych problemów należą: interes właścicieli gruntów dotyczący ochrony przyrody oraz mała liczba podmiotów będących w stanie realizować projekty dotyczące ochrony przyrody. Niedopasowanie sposobu wykorzystywania gruntów i ochrony przyrodniczo cennych terenów będących własnością prywatną prowadzi do stosunkowo częstych konfliktów pracowników ochrony przyrody z mieszkańcami.

Cíl opatření:
W obszarach najcenniejszych z punktu widzenia ochrony przyrody wdrożono odpowiedni tryb ochrony. Wpierane zachowanie biodywersyfikacji w przyrodzie.

Aktivity:
Aktivita 1.1.1 Odnowa i budowanie PSSE (przestrzenny system stabilności ekologicznej). Wykup gruntów w PSSE. Dzierżawy wieczyste w celu ochrony.
Aktivita 1.1.2 Wykup (np. przez związek gruntów) oraz opieka o cenne tereny (wspieranie nieuciążliwej gospodarki na tych terenach).
Aktivita 1.1.3 Wsparcie stacji ratunkowych dla zwierząt.
Aktivita 1.1.4 Wsparcie ochrony biodywersyfikacji.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo