Zpět6. Posázaví o.p.s. - organizacja serwisowa Lokalnej Grupy Działania

Základní principy
LGD działa jako otwarta organizacja regionalna o jasnych celach, zadaniach i odpowiedzialności. Członkowie aktywnie uczestniczą w jej działalności, wzajemnie współpracując nad rozwojem regionu. LGD posiada organizację serwisową Posázaví o.p.s., która realizuje jej zlecenia i jest godnym reprezentantem regionu. Działalności wymienione w tym obszarze powinno zapewniać Posázaví o.p.s.


Opatření 6.1 

Współpraca – most pomiędzy sektorami
Aktivita 6.1.1 Stworzenie efektywnego systemu komunikacji LGD ze starostami.
Aktivita 6.1.2 Pomoc w zakresie profesjonalizacji regionalnych menadżerów.
Aktivita 6.1.3 Pomoc w zakresie kierowania, edukacji i koordynacji regionalnych menadżerów.
Aktivita 6.1.4 Utworzenie katalogu kontaktów dla partnerstwa (giełda partnerstwa).
Aktivita 6.1.5 Organizacja spotkań osobistych w obrębie i poza obrębem różnych sektorów (planowanie komunitarne – okrągłe stoły).
Aktivita 6.1.6 Wsparcie integracji niepaństwowych organizacja non-profit (NON) z przedsiębiorcami.
Aktivita 6.1.7 Wsparcie współpracy między NON.
Aktivita 6.1.8 Koordynacja terminów ważnych wydarzeń kulturalnych.

Opatření 6.2 

Posázaví o.p.s. jako doradca
Aktivita 6.2.1 Doradztwo w zakresie przygotowania projektu, wyszukiwania źródeł finansowania i fundraisingu.
Aktivita 6.2.2 Doradztwo w zakresie prawa, przede wszystkim administracyjnego.
Aktivita 6.2.3 Gromadzenie i pośrednictwo przykładów rozwiązywania różnych specyficznych problemów.
Aktivita 6.2.4 Doradztwo w zakresie komunikacji z mediami i publicznością.
Aktivita 6.2.5 Doradztwo w zakresie rozwoju miejscowości i planowania zagospodarowania terenu.

Opatření 6.3 

Posázaví o.p.s. jako organizacja serwisowa
Aktivita 6.3.1 Zapewnianie promocji regionu, przede wszystkim w zakresie ruchu turystycznego.
Aktivita 6.3.2 Zapewnianie przygotowania projektowego i zaplecza administracyjnego dla LGD.
Aktivita 6.3.3 Tworzenie przestrzeni komunikacyjnej dla członków LGD.
Aktivita 6.3.4 Koordynacja i edukacja centrów informacji w regionie.
Aktivita 6.3.5 Oferowanie możliwości edukacji partnerów LGD.
Aktivita 6.3.6 Wspieranie nawiązywania współpracy międzynarodowej, wymian partnerskich i podróży edukacyjnych.

Opatření 6.4 

Aktywny zbieracz informacji
Aktivita 6.4.1 Utworzenie aktywnej sieci informatorów z różnych regionów i obszarów.
Aktivita 6.4.2 Przygotowanie katalogu zamiarów projektów.
Aktivita 6.4.3 Uogólnianie problemów i wsparcie dla poszczególnych uczestników danych obszarów czy przypadków problemowych.
Aktivita 6.4.4 Wsparcie pozyskiwania międzynarodowych doświadczeń i informacji.
Aktivita 6.4.5 Nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami.
Aktivita 6.4.6 Posázaví o.p.s. tworzenie regionalnego katalogu kontaktów w różnych dziedzinach.
Aktivita 6.4.7 Rozwijanie portalu www.posazavi.com.
Aktivita 6.4.8 Prezentacja konkretnych przykładów pomyślnych czy interesujących imprez.
Aktivita 6.4.9 Wsparcie odmiennych toków informacji dla poszczególnych grup docelowych.

Opatření 6.5 

Aktywny lobbysta
Aktivita 6.5.1 Prezentacja własnej działalności i interesów regionu na ważnych spotkaniach, konferencjach itp.
Aktivita 6.5.2 Zwracanie się do konkretnych posłów i polityków związanych z regionem, albo z daną problematyką.
Aktivita 6.5.3 Aktywne uczestnictwo w zakresie opiniowania w dyskusjach publicznych dotyczących projektów legislacyjnych itp.
Aktivita 6.5.4 Uczestnictwo w oficjalnych i nieoficjalnych organach doradczych rządu lub województwa.
Aktivita 6.5.5 Wspieranie odpowiedzialności społecznej firm i indywidualnego udzielania darów na rzecz sektora non-profit.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo