Zpět5. Wsparcie działalności dzieci i młodzieży

Základní principy
Jednym z kluczowych obszarów utrzymania jakości życia w regionie jest zatrzymanie młodych ludzi na wsi. Grupa ta stanowi gwarancję długoterminowego rozwoju wsi. Dzieciom i młodzieży należy wszczepiać stosunek do miejsca, w którym żyją, muszą mieć możliwość spotykania się z rówieśnikami itp. Nieocenioną pracę w tym zakresie wykonują organizacje zajmujące się dziećmi i młodzieżą. To m.in. ich wsparciu przeznaczony jest powyższy obszar. Zakres działalności tego obszaru priorytetu jest określony przez grupę docelową dzieci i młodzieży.


Opatření 5.1 

Wsparcie zachowania szkół o małej liczbie uczniów
Aktivita 5.1.1 Tworzenie systemów przewożenia uczniów z bardziej odległych części wsi (zwożenie autobusami szkolnymi itp.).
Aktivita 5.1.2 Wsparcie powstawania szkół o małej liczbie klas.
Aktivita 5.1.3 Wsparcie projektów i programów budujących stosunek dzieci i młodzieży do wsi i lokalnego dziedzictwa.
Aktivita 5.1.4 Wsparcie remontów szkół wiejskich i ich wyposażenia.
Aktivita 5.1.5 Wsparcie modyfikacji szkół prowadzących do ich wykorzystania dla działalności pozaszkolnej.

Opatření 5.2 

Wsparcie działalności pozaszkolnej dzieci i młodzieży
Aktivita 5.2.1 Wsparcie budowania i wyposażenia pomieszczeń dla działalności pozaszkolnych dzieci i młodzieży.
Aktivita 5.2.2 Szkolenie i przygotowanie lektorów i ochotników dla działalności wolnoczasowej dzieci i młodzieży.
Aktivita 5.2.3 Wsparcie wymian zagranicznych i pobytów edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Aktivita 5.2.4 Wsparcie projektów ognisk przedszkolnych.
Aktivita 5.2.5 Wsparcie projektów z dziećmi o różnych kategoriach wieku.

Opatření 5.3 

Poinformowanie w zakresie działalności dzieci i młodzieży
Aktivita 5.3.1 Wsparcie poinformowania o działalności wolnoczasowej w regionie (np. broszura, www).
Aktivita 5.3.2 Wsparcie spotkań twórców działalności wolnoczasowej dla dzieci i młodzieży i innych form wymiany doświadczeń.
Aktivita 5.3.3 Wsparcie promocji działalności wolnoczasowej.
Aktivita 5.3.4 Wsparcie projektów budujących stosunek do regionu.

Opatření 5.4 

Wsparcie projektów realizowanych przez dzieci i młodzież
Aktivita 5.4.1 Wsparcie projektów inicjowanych przez dzieci i młodzież.
Aktivita 5.4.2 Powstanie i wsparcie ośrodków odnajdujących inicjatywę dzieci i młodzieży oraz wspierających kompleksową realizację projektów dzieci i młodzieży.
Aktivita 5.4.3 Wsparcie czasopism i mediów tworzonych przez dzieci i młodzież.
Aktivita 5.4.4 Realizacja projektów tworzonych przez dzieci i młodzież.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo