Zpět4. Wsparcie rozwoju infrastruktury

Základní principy
Współpraca i grupowanie środków małych miejscowości daje możliwość stopniowego rozwiązywania tego niezmiernie zaniedbanego obszaru. Wspierane musi być też przygotowanie dokumentacji projektowej. Powinno być również wspierane finansowe zapewnienie realizacji projektów (np. w formie gwarancji pożyczek lub samopomocy z odsetkami).


Opatření 4.1 

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej
Aktivita 4.1.1 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla odnowy infrastruktury komunikacyjnej.
Aktivita 4.1.2 Koordynacja integracji miejscowości w celu odnowy i utrzymania komunikacji.
Aktivita 4.1.3 Realizacja działań zmniejszających nasilenie komunikacyjne.

Opatření 4.2 

Rozwój infrastruktury technicznej
Aktivita 4.2.1 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowania i odnowy infrastruktury technicznej miejscowości.
Aktivita 4.2.2 Koordynacja i tworzenie integracji miejscowości w celu budowania i odnowy infrastruktury technicznej.
Aktivita 4.2.3 Budowanie korzeniowych oczyszczalni ścieków i innych alternatywnych sposobów czyszczenia ścieków.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo