Zpět3. Włączenie publiczności do życia publicznego, podejmowania decyzji w regionie i działalności społecznej

Základní principy
Bez aktywnego uczestnictwa publiczności nie ma mowy o rozwoju regionu. Ten obszar priorytetu wdraża więc do strategii zasadę podejścia partycypacji (zasada włączania publiczności do procesu podejmowania decyzji) oraz wspierania stowarzyszeń i innych podmiotów.


Opatření 3.1 

Wzmacnianie i odnowa dziedzictwa kulturalnego i tworzenie tradycji
Aktivita 3.1.1 Imprezy odnawiające lub zakładające tradycje dla ogółu publiczności.
Aktivita 3.1.2 Ochrona dziedzictwa kulturalnego.
Aktivita 3.1.3 Wsparcie dokumentacji lokalnej kultury ustnej i osób pamiętających stare tradycje.
Aktivita 3.1.4 Działania wspierające patriotyzm lokalny.
Aktivita 3.1.5 Kursy rzemiosła, zwyczajów i sztuki ludowej.

Opatření 3.2 

Wsparcie informacyjne i medialne w regionie
Aktivita 3.2.1 Publikowanie (PR) pomyślnych imprez (pozytywne przykłady).
Aktivita 3.2.2 Wsparcie poinformowania mieszkańców o problemach miejscowych (np. ulotka przed posiedzeniem, serwis dla lokalnych informatorów).
Aktivita 3.2.3 Wsparcie edukacji dla twórców lokalnych informatorów.
Aktivita 3.2.4 Wsparcie wyposażenia technicznego dla tworzenia lokalnych informatorów.
Aktivita 3.2.5 Wsparcie spotkań i komunikacji między różnymi podmiotami w regionie i przedstawicielami mediów ogólnokrajowych.

Opatření 3.3 

Wsparcie włączania i komunikacji z publicznością
Aktivita 3.3.1 Szkolenia komunikacji z publicznością, dziennikarzami i prowadzenie publicznych spotkań czy grup roboczych.
Aktivita 3.3.2 Pomoc dla gmin w zakresie rozpatrywania dużych (bardziej komplikowanych) spraw.
Aktivita 3.3.3 Kampanie informacyjne - wystawy wędrowne na temat problemów ponadregionalnych (kulturalnych, komunikacyjnych, ekologicznych).
Aktivita 3.3.4 Wsparcie korzystnego włączenia właścicieli i publiczności do zakładania PSSE wraz z wyjaśnieniem znaczenia konkretnego działania.

Opatření 3.4 

Wsparcie poinformowania i włączenie specyficznych grup
Aktivita 3.4.1 Wspieraj swoją osobę zakręconą – wyszukiwanie i włączanie aktywnych ludzi, lokalnych autorytetów i osób o „mocy przyciągania”.
Aktivita 3.4.2 Wsparcie działalności międzygeneracyjnej.
Aktivita 3.4.3 Wejścia do urzędów i budynków publicznych dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Aktivita 3.4.4 Tworzenie specyficznych kanałów komunikacyjnych dla różnych grup docelowych.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo