??? 4. Podpora rozvoje infrastruktury

??? 4.1. Rozvoj dopravní infrastruktury

???
Stav dopravní infrastruktury, především silniční třídy nižších tříd, je celorepublikově špatná. Pro mnohé obce se díky nutnosti vysokých investic jedná o problém, který přesahuje možnosti řešení v rámci regionu. Proto by se mělo Posázaví soustředit na získání externích zdrojů, připravenost realizovat projekty na obnovu dopravní infrastruktury. Problémem je i fakt, že řada komunikací není ve vlastnictví a správě obcí, ale kraje a státu.

???
Získávání co největšího objemu finančních prostředků na obnovu a údržbu místních komunikací a zvýšení absorpční kapacity regionu z hlediska připravenosti investic.

???
??? 4.1.1 Příprava projektové dokumentace na obnovu dopravní infrastruktury.
??? 4.1.2 Koordinace sdružení obcí za účelem obnovy a údržby komunikací.
??? 4.1.3 Realizace opatření zklidňující dopravu.
 .
 
© 2004–2022 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacji Apollo