Strategie van de ontwikkeling 

Obsah strategie

Návrhová část strategie

Vize 

Prioritní oblast 1: Instandhouding en waardering van de natuurlijke en ook architectonische erfenis van de regio 

Opatření 1.1 Bescherming van biodiversiteitgebieden en natuurwaardevolle gebieden
Opatření 1.2 De instandhouding en de herstelling van het landschap
Opatření 1.3 De vernieuwing van het landelijke uitzicht van de gemeente
Opatření 1.4 Huishouden met water op het landschap
Opatření 1.5 Scholing, wetenschap en opvoeding binnen het gebied van de milieuomgeving
Opatření 1.6 Bevordering van de toeristische en historische belangrijke objecten
Opatření 1.7 De huishouding met afval en energie
Opatření 1.8 Houdbare groei van de gemeente

Prioritní oblast 2: De totale aangroei van de aantrekkingskracht van de regio als plaats voor het bestaan en recreatie 

Opatření 2.1 Bevordering van de sport, de cultuur en verenigde activiteiten
Opatření 2.2 Opbouwen en bevorderen van de informatiecentrums en hun vervlechting
Opatření 2.3 Ontwikkeling van het toeristenverkeer
Opatření 2.4 Ontwikkeling van de diensten aan de inwoners en ook aan de bezoekers
Opatření 2.5 Bevordering van kleinere landbouw
Opatření 2.6 Bevordering van ondernemers en “kleinere” bedrijven.
Opatření 2.7 Bevordering van de plaatselijke producten en diensten

Prioritní oblast 3: Aansluiten van de openbaarheid tot het maatschappelijk leven en bondsactiviteiten 

Opatření 3.1 Versterking en vernieuwing van de cultuurerfenis en de vorming van tradities
Opatření 3.2 Informatie- en mediale bevordering in de regio
Opatření 3.3 Bevordering van de aansluiting en communicatie met de openbaarheid
Opatření 3.4 Bevordering van de informatiestand en de inschakeling van de specifieke groepen

Prioritní oblast 4: Bevordering van de ontwikkeling van de infrastructuur 

Opatření 4.1 Ontwikkeling van de vervoerstructuur
Opatření 4.2 Ontwikkeling van de technische infrastructuren

Prioritní oblast 5: Bevordering van de activiteiten van jongeren 

Opatření 5.1 Bevordering voor het behouden van scholen met kleine aantallen leerlingen
Opatření 5.2 Bevordering van de buitenschoolsactiviteiten van de kinderen en de jeugd
Opatření 5.3 Informatiestand op het gebied van de activiteiten van de kinderen en de jeugd
Opatření 5.4 Bevordering van de gerealiseerde projecten met kinderen en de jeugd.

Prioritní oblast 6: Posázaví o.p.s. – service organisatie van de Plaatselijke actiegroep “ Místní akční skupina” 

Opatření 6.1 Samenwerking – brug tussen de sektoren
Opatření 6.2 Posázaví o.p.s. als adviseur
Opatření 6.3 Posázaví o.p.s. als serviceorganisatie
Opatření 6.4 Actieve verzamelaar van informaties
Opatření 6.5 Actieve lobbyist
 
© 2004 - 2018 Posázaví o.p.s.
Wij maken gebruik van het Apollo publicatiesysteem