Zpět na obsah6. Posázaví o.p.s. – service organisatie van de Plaatselijke actiegroep “ Místní akční skupina”

Zpět na prioritní oblastOpatření 6.5: Actieve lobbyist

Popis situace:
Het begrip van lobbyist in dit verband drukt de positie uit die hetzelfde is zoals het bekend is in het Amerikaansbegrip.De activiteiten in dit gebied zouden beveiligd worden door Posázaví o.p.s.. De compromitterende betekenis van dit begrip is bij ons niet in aanmerking genomen. Posázaví o.p.s. vertegenwoordigt uiterlijk de belangen van de regio. Zij verdedigt de belangen van de regio op regionaal niveau.

Cíl opatření:
Posázaví o.p.s. zet actief de belangen van de regio op regionaal niveau en staatsniveau door. Op de desbetreffende plaatsen vertolkt zij de houding en de standpunten van verschillende belangengroepen van de regio (landbouwers, ondernemers in het toeristenverkeer en dergelijke).

Aktivity:
Aktivita 6.5.1 De presentatie van eigen activiteiten en belangen van de regio op belangrijke ontmoetingen , conferentie´s enz.
Aktivita 6.5.2 Het aanspreken van concrete afgevaardigden en politici met betrekking op de regio of op onderhavig probleem.
Aktivita 6.5.3 Actief deelnemen met aanmerkingen in het kader van de openbare discussies over de legislatieve voorstellen en dergelijke.
Aktivita 6.5.4 Deelnemen in officiële ook in niet formele adviesorganen van de staat, of provincies
Aktivita 6.5.5 Bevordering van de maatschappelijke verantwoording van de firma´s en ook van de individuele donatie in het voordeel van de zonder winstbejaagde sector.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Wij maken gebruik van het Apollo publicatiesysteem