Zpět na obsah6. Posázaví o.p.s. – service organisatie van de Plaatselijke actiegroep “ Místní akční skupina”

Zpět na prioritní oblastOpatření 6.1: Samenwerking – brug tussen de sektoren

Popis situace:
Samenwerking is het hoofdprincipe dat de Posázaví voortduwt in haar ontwikkeling. De samenwerking is nodig voortdurend te bevorderen en te onderhouden. Samenwerken, gezamenlijk oplossen van gelijke problemen en verwisselen van ervaringen zijn actieve subjecten die in Posázaví goed zijn gewaardeerd.

Cíl opatření:
Posázaví o.p.s. vormt actief voldoende ruimte voor ontmoetingen, voor het aanknopen van contacten en samenwerking van verschillende subjecten of binnen of buiten de afzonderlijke sectoren van de vennootschap.

Aktivity:
Aktivita 6.1.1 De vorming van een effectief communicatiesysteem MAS met de burgemeesters.
Aktivita 6.1.2 De hulp bij de profesionalisatie van de regionale managers.
Aktivita 6.1.3 Hulp bij administratie, opvoeding en coördinatie van de regionale managers.
Aktivita 6.1.4 Het vormen van een catalogus van contacten voor deelgenootschap (beurs van deelgenootschappen).
Aktivita 6.1.5 Organisatie van persoonlijke ontmoetingen binnen en ook buiten de verschillende sectoren (communiteitplanning -ronde tafel)
Aktivita 6.1.6 Bevordering van de aansluiting van geen staatsorganisaties zonder winstbejag (NNO) en van ondernemers.
Aktivita 6.1.7 Bevordering van samenwerking tussen de NNO.
Aktivita 6.1.8 Coördinatie van de termijnen van belangrijke culturele evenementen.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Wij maken gebruik van het Apollo publicatiesysteem