Zpět na obsah1. Instandhouding en waardering van de natuurlijke en ook architectonische erfenis van de regio

Zpět na prioritní oblastOpatření 1.5: Scholing, wetenschap en opvoeding binnen het gebied van de milieuomgeving

Popis situace:
Als één van de hoofdproblemen in de natuurbescherming was aangegeven de communicatie tussen de deskundigen en de openbaarheid. Dankzij de onderlinge misvattingen komt vaak tot conflicten en overbodige geschillen. Wie informaties over milieu omgeving wilt krijgen, heeft geen probleem dit te krijgen. Wel is het nodig de mensen te motiveren om spaarzaam te zijn met het gedrag jegens het milieu van de omgeving. Op dit ogenblik zijn ook een reeks van financiële bronnen aangeboden, maar er zijn niet genoeg subjecten capabel zulke projecten te realiseren. De regio van Vlašímsko heeft tegenover Benešovsko meer van zulke actieve subjecten.

Cíl opatření:
De bevolking van de regio van Posázaví kennen de natuurrijkdom van hun omgeving en hebben belangstelling hem te beschermen. Het aantal gerealiseerde projecten leidende tot de bescherming en de vernieuwing van de natuurbronnen.

Aktivity:
Aktivita 1.5.1 Organisatie van voordrachten (voorlezingen), seminaries, scholingen
Aktivita 1.5.2 Gedrukte materialen betreffende de natuurbescherming (reporter, boekje, brochure enz.)
Aktivita 1.5.3 De bevordering van de bestaande en de ontstaan van nieuwe centrums voor de opvoeding van de omgeving
Aktivita 1.5.4 Aan de informatieafdeling over de levensomgeving op de Web Posázaví (de informatiecentrum ČSOP enz. kunnen aan hem deelnemen).
Aktivita 1.5.5 Onderhoud en opbouw van educatieve voetpaden.
Aktivita 1.5.6 Het monitoren van de creatie en de handhaving van de landplannen vanuit de aanblik
Aktivita 1.5.7 Bevordering van de aanwinst van externe bronnen naar het levensmilieu voor nieuwe organisaties bezighoudende met zijn bescherming
Aktivita 1.5.8 Monitoring op de invloed van het toeristenverkeer op het leefmilieu en het zoeken naar de mogelijkheid voor het oplossen van de onderlinge conflicten
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Wij maken gebruik van het Apollo publicatiesysteem