Zpět na obsah1. Instandhouding en waardering van de natuurlijke en ook architectonische erfenis van de regio

Zpět na prioritní oblastOpatření 1.4: Huishouden met water op het landschap

Popis situace:
De juiste huishouding op het landschap met water vormt het basisdeel van de verzorging over het landschap. tegenwoordig is of was op verschillende plaatsen dit vergeten of direct genegeerd, die dus plaatselijke overstromingen veroorzaken, het wegspoelen van gronden en andere problemen, Een groot probleem is ook de vervuiling van de oppervlakke stromingen van afvalwater. De grote thema van deze maatregeling is vooral de rivier Sázava en het waterreservoir Želivka.

Cíl opatření:
Op het platteland is de natuurlijke omloop van het water gerespecteerd. Kleine waterstromen en de natuurlijke waterstromen zijn bij het bewerken van de territoriale planning gerespecteerd, zij hebben hun beheerder, bij de gronden van de gemeenten zijn zij regelmatig onderhouden, terwijl buiten het woongebied de mogelijkheid van de natuurlijke uitstromingen van deze waterstromen gehandhaafd zijn. Sázava is benut in de harmonie tussen het energetisch en toeristisch gebruik en de bescherming van de natuur. De begrenzing van de actieve zone van het overstromingsgebied is volgens de Waterwet afgewerkt. Het waterreservoir Želivka is een aanwinst voor de omgevende gemeenten ook bij het behouden van de beschermingmaatregelen.

Aktivity:
Aktivita 1.4.1 Bevordering van het accumuleren van het water op het landschap en andere tegen overstromingsmaatregel inbegrepen de polders
Aktivita 1.4.2 Revitalisatie van kleine waterstromingen.
Aktivita 1.4.3 Voorlichting op het gebied van de maatregel tegen watersnood en de huishouding met water binnen het landschap
Aktivita 1.4.4 Revitalisatie van visvijvers en waterreservoirs.
Aktivita 1.4.5 Aanplanting van bosjes en andere landschapvormende maatregeling verhinderende de erosie
Aktivita 1.4.6 Onderhoud van het gewas op de oevers van de rivieren.
Aktivita 1.4.7 Vergroten van de capaciteit van de rivierbedden op de gronden van de gemeenten op de manier dicht met de natuur.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Wij maken gebruik van het Apollo publicatiesysteem