Zpět na obsah1. Instandhouding en waardering van de natuurlijke en ook architectonische erfenis van de regio

Zpět na prioritní oblastOpatření 1.3: De vernieuwing van het landelijke uitzicht van de gemeente

Popis situace:
De regeling streeft naar de instandhouding van het landelijk aanzicht van de gemeente die van de gerespecteerde architectonische erfenis en van de aanblik van de regio bepaalt en dat ook bij de nieuwe bouwwerken. Ieder afzonderlijk geval is dan nodig individueel te beoordelen en is niet mogelijk een eensgezind regel of regulatief aan te brengen. De aanblik van de openbare vrije plaats en van de gemeente heeft ondanks de langdurige moeite de verwachte gesteldheid niet vervuld. De kleine, financieel zwakke gemeenten vechten permanent met de basis bewerkingen van de openbare vrije plaatsen alsook met kleinere infrastructuur van de gemeente, zoals voetpaden, bankjes en bushalten. Vanwege belangrijkere benodigdheden blijven voor deze delen niet genoeg middelen over.

Cíl opatření:
Het doel van de maatregeling is een meerdere aantal van verzorgde vrije plaatsen en objecten dienstdoende voor de openbaarheid te maken. De maatregeling neemt geen opzicht op het eigendomschap van de ruimte, maar hoofdzakelijk voor zijn bruikbaarheid voor de openbaarheid. Hij streeft vooral naar de instandhouding van de aanblik van de gemeente, die attractief zal worden, zowel voor het wonen alsook voor recreatie. De voorwaarde van de bewerkingen zal niet alleen de esthetische aanblik zijn, maar ook de houdbaarheid van de bewerkte ruimte. De maatregeling zal niet alleen de realisatie van zulke projecten ondersteunen, maar ook volwaardige voorbereidingsprojecten.

Aktivity:
Aktivita 1.3.1 Bewerking van het openbaar terrein (groen, haltes, trottoirs enz.)
Aktivita 1.3.2 Bevordering van de herstellingen en bewerkingen voor het gebruiken van objecten van plaatselijke betekenis (bijv. historische waardevolle gebouwen inbegrepen de heilige gebouwen bijv. de heerbouw, façades op de pleinen enz.)
Aktivita 1.3.3 Bevordering voor de instandhouding landelijke gezichten van de gemeenten (regio´s) onder de landplanning.
Aktivita 1.3.4 Bevordering van de herstelling van monumenten van beschermde objecten voor privaat subjecten.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Wij maken gebruik van het Apollo publicatiesysteem