Zpět na obsah1. Instandhouding en waardering van de natuurlijke en ook architectonische erfenis van de regio

Zpět na prioritní oblastOpatření 1.2: De instandhouding en de herstelling van het landschap

Popis situace:
Het landschap Posázaví is het hoofddevies van deze regio en daarom is de noodzaak hem betamelijk te beschermen en te onderhouden. Een reeks van branches (takken) heeft op het gebruiken van hem verschillende belangen die dikwijls tegen elkaar heen doorlopen

Cíl opatření:
Het doel is een gezond en fungerend landschap te exploiteren voor recreatie voor de plaatselijke bewoners en ook voor de bezoekers van de regio, waarin besparend wordt huisgehouden. Geen belemmeringen opleggen voor de vrije doorgang voor dieren maar ook voor toeristen. De landbouw, de natuurbescherming en ook het toeristenverkeer respecteren elkaar betamelijk vullen zij elkaar hun activiteiten in het gewest bij.

Aktivity:
Aktivita 1.2.1 Afkoop van de waardevolle gronden vanuit het landschapvormend aanzichtpunt met het doel voor de instandhouding en onderhouding van hun
Aktivita 1.2.2 De herstelling van de oorspronkelijke landschapsvormende elementen (bebossing, deregulering van de waterlopen, remises, lanen, vijvers, plassen, grasgewassen).
Aktivita 1.2.3 Bevordering van het economisch onderhoudswerk van het gewest (landschap) (de weide, het snijden van weilanden enz.)
Aktivita 1.2.4 De vernieuwing van de historische voetpaden en paden, de bevordering van hun afkoop naar het eigendom en de inschrijving in het register van de voor de publiek toegankelijke voetpaden en de communicaties in de tekeningsdelen van de landplannen.
Aktivita 1.2.5 De vernieuwing, de opbouw en de bescherming van kleine bouwwerken in het gewest (landschap) (kruizen, kapellen, kleine muren, bronnen, bankjes, rustplaatsen enz.).
Aktivita 1.2.6 De bevordering van het ontstaan van tuinprojecten en landschapvormende projecten.
Aktivita 1.2.7 De opbouw van bruggen en loopbruggen.
Aktivita 1.2.8 Schoonmaak van het landschap (rivier, beken langs de paden).
Aktivita 1.2.9 De instandhouding van de niet geürbaniseerde gedeelten van het landschap
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Wij maken gebruik van het Apollo publicatiesysteem