Zpět na obsah1. Instandhouding en waardering van de natuurlijke en ook architectonische erfenis van de regio

Zpět na prioritní oblastOpatření 1.1: Bescherming van biodiversiteitgebieden en natuurwaardevolle gebieden

Popis situace:
De milieubescherming formeert de grondpilaar van dit prioriteitsgebied. In wezen zijn voldoende mogelijkheden voor het verkrijgen van geldmiddelen voor projecten strevende naar milieubescherming, doch de hoofdproblemen zijn de belangen van de eigenaren van de gronden voor de natuurbescherming en de kleine hoeveelheid van subjecten doeltreffend voor het verwerkelijken van de projecten voor de natuurbescherming. De botsingen in de exploitatie van de gronden en de natuurbescherming van waardevolle gebieden in het privaateigendom leidt tot nogal veelvuldige botsingen tussen de natuurbeschermers en de bevolking

Cíl opatření:
Op de meest waardevolle grondgebieden is uit het aanzicht van de natuurbescherming de toepassing van de passende mode van bescherming. De instandhouding van de biodiversiteit is in de natuur ondersteund.

Aktivity:
Aktivita 1.1.1 De herstelling en de opbouw van de "USES" (landsysteem van de ecologische stabiliteit). Afkoop van de gronden in het "USES". Langlopende verhuring met het doel om te beschermen
Aktivita 1.1.2 De afkoop (bijvoorbeeld door de bond van gronden) en de verzorging over de waardevolle grondgebieden (de ondersteuning van sparende huishouding op deze grondgebieden).
Aktivita 1.1.3 Ondersteuning van de hulpstations.
Aktivita 1.1.4 Ondersteuning van de bescherming van biodiversiteit
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Wij maken gebruik van het Apollo publicatiesysteem