Zpět6. Posázaví o.p.s. – service organisatie van de Plaatselijke actiegroep “ Místní akční skupina”

Základní principy
MAS werkt als een open regionale organisatie met duidelijke doeltaken en verantwoording.De leden nemen actief deel in zijn activiteiten en werken onderling samen aan de ontwikkeling van de regio. MAS heeft een serviceorganisatie de Posázaví .o.p.s.die haar opdracht vervult en is een waardige vertegenwoordiger van de regio. De activiteiten vermeld in dit gebied zullen beveiligd worden door Posázaví o.p.s.


Opatření 6.1 

Samenwerking – brug tussen de sektoren
Aktivita 6.1.1 De vorming van een effectief communicatiesysteem MAS met de burgemeesters.
Aktivita 6.1.2 De hulp bij de profesionalisatie van de regionale managers.
Aktivita 6.1.3 Hulp bij administratie, opvoeding en coördinatie van de regionale managers.
Aktivita 6.1.4 Het vormen van een catalogus van contacten voor deelgenootschap (beurs van deelgenootschappen).
Aktivita 6.1.5 Organisatie van persoonlijke ontmoetingen binnen en ook buiten de verschillende sectoren (communiteitplanning -ronde tafel)
Aktivita 6.1.6 Bevordering van de aansluiting van geen staatsorganisaties zonder winstbejag (NNO) en van ondernemers.
Aktivita 6.1.7 Bevordering van samenwerking tussen de NNO.
Aktivita 6.1.8 Coördinatie van de termijnen van belangrijke culturele evenementen.

Opatření 6.2 

Posázaví o.p.s. als adviseur
Aktivita 6.2.1 Advisering in het projectvoorbereiding, het zoeken naar financiële bronnen en naar geldinzameling
Aktivita 6.2.2 Advisering op het gebied van rechten, vooral van administratierecht.
Aktivita 6.2.3 inzameling en bemiddeling van oplossingsvoorbeelden van verschillende specifieke problemen.
Aktivita 6.2.4 Advisering op het gebied van communicatie met de media en de openbaarheid.
Aktivita 6.2.5 Advisering op het gebied van ontwikkeling van de gemeenten en van de territoriale planning.

Opatření 6.3 

Posázaví o.p.s. als serviceorganisatie
Aktivita 6.3.1 Beveiliging van de propaganda van de regio, vooral op het gebied van toeristenverkeer.
Aktivita 6.3.2 Beveiliging van de projectvoorbereidingen en van de administratieve basis voor de MAS.
Aktivita 6.3.3 Het vormen van communicatieruimte voor de leden van MAS.
Aktivita 6.3.4 Coördinatie en scholing van informatiecentrums in de regio.
Aktivita 6.3.5 Het aanbieden van de mogelijkheid voor de scholing van de partners van MAS.
Aktivita 6.3.6 Bevordering van de aanknoping van internationale samenwerking en partnerswisselingen en studiereizen

Opatření 6.4 

Actieve verzamelaar van informaties
Aktivita 6.4.1 Het vormen van een actief net van informateurs uit verschillende regio´s en gebieden.
Aktivita 6.4.2 Voorbereiding van een catalogus van projectdoelstellingen.
Aktivita 6.4.3 veralgemening van de problemen en de bevordering voor de individuele acteurs van de betrokkene probleemkringen of probleemzaken.
Aktivita 6.4.4 Bevordering van de aanwinst van internationale ervaringen en informatie´s.
Aktivita 6.4.5 Aanknopen van contacten en verwisselen van ervaringen met andere organisatie´s.
Aktivita 6.4.6 Het vormen van een regionaal adresboek van contacten in verschillende gebieden in Posázaví o.p.s.
Aktivita 6.4.7 Ontwikkeling van de web www.posazavi.com.
Aktivita 6.4.8 De presentatie van concrete voorbeelden van succesvolle of interessante actie´s.
Aktivita 6.4.9 Bevordering van de afwijkende informatiestromingen voor individuele doelgroepen.

Opatření 6.5 

Actieve lobbyist
Aktivita 6.5.1 De presentatie van eigen activiteiten en belangen van de regio op belangrijke ontmoetingen , conferentie´s enz.
Aktivita 6.5.2 Het aanspreken van concrete afgevaardigden en politici met betrekking op de regio of op onderhavig probleem.
Aktivita 6.5.3 Actief deelnemen met aanmerkingen in het kader van de openbare discussies over de legislatieve voorstellen en dergelijke.
Aktivita 6.5.4 Deelnemen in officiële ook in niet formele adviesorganen van de staat, of provincies
Aktivita 6.5.5 Bevordering van de maatschappelijke verantwoording van de firma´s en ook van de individuele donatie in het voordeel van de zonder winstbejaagde sector.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Wij maken gebruik van het Apollo publicatiesysteem