Zpět5. Bevordering van de activiteiten van jongeren

Základní principy
Een van de beslissende gebieden voor het behouden van de kwaliteit van het leven in de regio is het behouden van jonge mensen op het platteland. Deze groep is tegelijkertijd de garantie van een langdurig ontwikkeling van het platteland. Kinderen en de jeugd moeten een relatie tegenover de plaats opbouwen, waarin zij leven, opdat zij de mogelijkheid hebben om hun jaargenoten te ontmoeten enz. Het onwaardeerbaar werk op dit gebied leveren de organisaties werkende met kinderen en de jeugd, waarvoor de bevordering op dit gebied onder andere bepaald is. De bevoegdheid van dit prioriteitsgebied beperkt de doelgroepen van kinderen en de jeugd.


Opatření 5.1 

Bevordering voor het behouden van scholen met kleine aantallen leerlingen
Aktivita 5.1.1 Het vormen van vervoersystemen van leerlingen uit de verder gelegen gedeelten van het platteland (vervoeren met schoolbussen enz.).
Aktivita 5.1.2 Bevordering van het ontstaan van kleine klassen.
Aktivita 5.1.3 Bevordering van de projecten en programma´s opbouwende de verhouding van de kinderen en de plaatselijke erfenis.
Aktivita 5.1.4 Bevordering van de reconstructie van de dorpscholen en hun uitrusting.
Aktivita 5.1.5 Bevordering van de bewerking van de scholen leidende tot hun gebruik buiten de school.

Opatření 5.2 

Bevordering van de buitenschoolsactiviteiten van de kinderen en de jeugd
Aktivita 5.2.1 Bevordering van de opbouw en uitrusting van de ruimten voor de buitenschoolsactiviteiten van de kinderen en de jeugd.
Aktivita 5.2.2 Scholing en voorbereiding van de lektoren en vrijwilligers voor de vrijetijdsactiviteiten van de kinderen en de jeugd.
Aktivita 5.2.3 Bevordering van buitenlandse wisselingen en studieverblijven voor de kinderen en de jeugd.
Aktivita 5.2.4 Bevordering van de projecten van moederscentrums.
Aktivita 5.2.5 Bevordering van de projecten met kinderen van verschillende leeftijdscategorieën.

Opatření 5.3 

Informatiestand op het gebied van de activiteiten van de kinderen en de jeugd
Aktivita 5.3.1 Bevordering van de informatiestand en over de vrijetijdsactiviteiten in de regio (bijv. brochure , Web).
Aktivita 5.3.2 Bevordering van de ontmoetingen van de scheppers van de vrijetijdsactiviteiten van de kinderen en van de jeugd en van andere vormen van ervaringsverwisselingen.
Aktivita 5.3.3 Bevordering van de propaganda van de vrijetijdsactiviteiten.
Aktivita 5.3.4 Bevordering van de projecten opbouwende de verhouding jegens de regio.

Opatření 5.4 

Bevordering van de gerealiseerde projecten met kinderen en de jeugd.
Aktivita 5.4.1 Bevordering van projecten initiërend door kinderen en de jeugd.
Aktivita 5.4.2 Ontstaan en bevordering van de centrums die het initiatief van de kinderen en de jeugd opvangen en van de complexe realisatieprojecten van de kinderen en de jeugd bevordert.
Aktivita 5.4.3 Bevordering van magazijnen en media gevormd door kinderen en de jeugd.
Aktivita 5.4.4 Realisatie van de projecten gevormd door kinderen en de jeugd.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Wij maken gebruik van het Apollo publicatiesysteem