Zpět3. Aansluiten van de openbaarheid tot het maatschappelijk leven en bondsactiviteiten

Základní principy
Zonder de actieve deelname van de openbaarheid is het niet mogelijk om te denken over de ontwikkeling van de regio. Dit prioriteitsgebied legt daarom in de strategie de princiepen van de participerende entree vast (princiep van de aansluiting van de openbaarheid om te beslissen) en de bevordering van de bonden en van andere subjecten.


Opatření 3.1 

Versterking en vernieuwing van de cultuurerfenis en de vorming van tradities
Aktivita 3.1.1 Actie vernieuwende of oprichtende van nieuwe tradities voor het wijde publiek.
Aktivita 3.1.2 Bescherming van de cultuurerfenis.
Aktivita 3.1.3 bevordering van de documentatie van de plaatselijke oraalcultuur en van de tijdgetuigen.
Aktivita 3.1.4 Activiteiten bevorderenden de plaatselijke patriottisme.
Aktivita 3.1.5 Cursussen van handwerken, volksgewoonten en kunst.

Opatření 3.2 

Informatie- en mediale bevordering in de regio
Aktivita 3.2.1 Berichtgeving (PR) van de succesvolle acties (positieve voorbeelden)
Aktivita 3.2.2 Bevordering van de geinformeerdheid van de bevolking over de gemeenschappelijke problemen (bijv. brochure voor de handeling, service voor de plaatselijke verslaggever).
Aktivita 3.2.3 Bevordering van de scholing van scheppers van lokale verslaggevers.
Aktivita 3.2.4 Bevordering van de technische uitrusting voor het vormen van lokale verslaggevers.
Aktivita 3.2.5 Bevordering van ontmoetingen en communicaties tussen verschillende subjecten in de regio en vertegenwoordigers van de media.

Opatření 3.3 

Bevordering van de aansluiting en communicatie met de openbaarheid
Aktivita 3.3.1 Scholing voor de communicatie met de openbaarheid, journalisten en het bestuur van de openbare ontmoetingen of werkgroepen
Aktivita 3.3.2 De hulp aan de gemeenten bij de handelingen van grote (ingewikkelde) aangelegenheden.
Aktivita 3.3.3 Informatiecampagne – wisselexpositie gewijd aan de bovenregionale problemen (cultuur, vervoer, ecologie)
Aktivita 3.3.4 Bevordering van de kwaliteitsaansluiting van de eigenaren en de openbaarheid tot de oprichting van ÚSES inbegrepen de uitlegging van de betekenis van een concrete regelmaat.

Opatření 3.4 

Bevordering van de informatiestand en de inschakeling van de specifieke groepen
Aktivita 3.4.1 Bevordert jouw waanzinnige – het zoeken en het inschakelen van actieve personen en van de plaatselijke autoriteiten en “trekpaarden”.
Aktivita 3.4.2 De bevordering van de tussengeneraties activiteiten.
Aktivita 3.4.3 Toegangen bij de overheden en naar de openbare gebouwen zonder versperringen.
Aktivita 3.4.4 De schepping van de specifieke communicatiekanalen voor verschillende doelgroepen.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Wij maken gebruik van het Apollo publicatiesysteem