Zpět2. De totale aangroei van de aantrekkingskracht van de regio als plaats voor het bestaan en recreatie

Základní principy
De aantreklelijkheid van de regio mag niet alleen bestemd zijn voor zijn bezoekers, maar ook voor zijn inwoners. De gerichte regeling bedekt alle groepen van ingezetene (de jeugd, de senioren, de gedupeerde groepen). De bevordering van de ondernemers zijn vooral gericht op het verhogen van de beschikbaarheid van de burgerlijke infrastructuur in kleinere gemeenten en het vormen van werkplaatsen. Wel moeten wij zuinig omgaan met het landschap en het leefmilieu. De algemene princiepen zal dan ook zijn het prefereren van de reconstructie en het streven naar het gebruiken van bestaande objecten ten koste van het bouwen van nieuwe objecten.


Opatření 2.1 

Bevordering van de sport, de cultuur en verenigde activiteiten
Aktivita 2.1.1 Bevordering van sportacties en culturele acties voor het publiek.
Aktivita 2.1.2 Aanbouw van vernieuwing gebouwen, uitrustingen en oppervlakken voor sport, cultuur en verenigde activiteit.
Aktivita 2.1.3 Subsidieplan ter bevordering van de verenigde activiteiten (van belangenverenigingen, sprotclubs enz.).
Aktivita 2.1.4 Bevordering van de centrale service voor de organisator van culturele acties en sportacties (bijv. lenen van podiums, geluidsapparaten, de hulp met de administratie enz.).
Aktivita 2.1.5 Bevordering van de programma´s aanbiedende verdere opvoeding voor volwassenen en senioren .
Aktivita 2.1.6 Adviseren en helpen bij het stichten van verenigingen.
Aktivita 2.1.7 Bevordering van de regionale ontmoetingen en ook van de vakontmoetingen van verenigingen en verwisseling van ervaringen.

Opatření 2.2 

Opbouwen en bevorderen van de informatiecentrums en hun vervlechting
Aktivita 2.2.1 Aanbouw en vernieuwing van gebouwen of ruimten voor informatiecentrums, culturele centrums en toeristencentrums.
Aktivita 2.2.2 Aankoop van inrichtingen en technologie voor informatiecentrums, culturele centrums en toeristencentrums.
Aktivita 2.2.3 Scholing van werkers van de informatiecentrums en verwisseling van ervaringen tussen de centrums.

Opatření 2.3 

Ontwikkeling van het toeristenverkeer
Aktivita 2.3.1 Opbouw en propageren van de hardloopbanen, voetpaden, rij- en ritroutes (aanduidingen, mobilair, banen, aanduidingen van dammen enz.)
Aktivita 2.3.2 Bevordering voor het ontstaan verdere aanvullende diensten van het toeristenverkeer.
Aktivita 2.3.3 Het ontstaan en de verbreiding van de accommodatiecapaciteit van alle categorieën. (Niet bevorderen van het verbreiden van objecten bepaald voor privaat recreatie)
Aktivita 2.3.4 Bevordering van het ontstaan van pakketten van het toeristenverkeer.
Aktivita 2.3.5 Bevordering van de activiteiten richtende naar het tewerkstellen van werknemers buiten het seizoen en naat het verhogen van hun kwalificatie.
Aktivita 2.3.6 Vernieuwing en opbouwen van natuurzwembaden, stranden en brandreservoirs met de mogelijkheid om te gebruiken voor recreatie.
Aktivita 2.3.7 Bevordering en propageren van de certificatie van de accommodatiediensten van alle categorieën.
Aktivita 2.3.8 Bevordering van de realisatie van de bewerkingen samenhangende met de certificatie “ Fietsers welkom”.

Opatření 2.4 

Ontwikkeling van de diensten aan de inwoners en ook aan de bezoekers
Aktivita 2.4.1 Bevordering voor een betere verkeersdiensten van het gebied ( van de systemen van geïntegreerd verkeer, verbreiding op de spoorwegdienst en samenhang naar de traditie van het centrum in het gebied)
Aktivita 2.4.2 Bevordering van de kleine diensten aan de inwoners (rijdende - mobiele verkoop, dames-, herenkappers, schoenreparaties enz. )
Aktivita 2.4.3 Bevordering van de technische basis voor de toegangklijkheid van de snelle hulpdienst, apotheken of afgifte plaatsen van medicijnen en van artsen voor de inwoners van kleinere gemeenten.

Opatření 2.5 

Bevordering van kleinere landbouw
Aktivita 2.5.1 Hulp bij de administratie samenhangende met het verzoekingen voor subsidie.
Aktivita 2.5.2 Bevordering van hypotoerisme en agrotoerisme.
Aktivita 2.5.3 Bevordering van kleinere boerenbedrijven met de aanknoop van het verlenen van diensten (accommodatie, kost, ambachtswerk enz.)
Aktivita 2.5.4 Het gebruiken van de landbouwers tot geen landbouwactiviteiten (in de winter bijv. voor het onderhouden van de wegen, composteren van bios afval enz.)
Aktivita 2.5.5 Aankoop, herstellen of moderniseren van machines en machinerieën van kleine landbouwers met de nadruk op bezuiniging in de huishouding en het gebruiken van recupereerbare bronnen.

Opatření 2.6 

Bevordering van ondernemers en “kleinere” bedrijven.
Aktivita 2.6.1 Vernieuwen en oprichten van oppervlakten en ruimten voor nieuwe ondernemingsactiviteiten.
Aktivita 2.6.2 De scholing en opvoeding van volwaardige werknemers.
Aktivita 2.6.3 De hulp bij de propaganda van de aangeboden diensten.
Aktivita 2.6.4 Bevordering van de verwerking van projectdocumentatie en projecten leidende tot de verbreiding of herstructurering van de productie.
Aktivita 2.6.5 Bevordering de bedrijven en productie met nadruk op moderne technologie.

Opatření 2.7 

Bevordering van de plaatselijke producten en diensten
Aktivita 2.7.1 Bevordering van de plaatselijke producten of diensten.
Aktivita 2.7.2 Bevordering van de competitie van de plaatselijke producten en diensten.
Aktivita 2.7.3 Certificatie van de producten van Posázaví.
Aktivita 2.7.4 Het vormen van de catalogus van de regionale gastronomie en van de accommodatiediensten.
Aktivita 2.7.5 Het vormen van internetmarkt van de plaatselijke producten.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Wij maken gebruik van het Apollo publicatiesysteem