Zpět1. Instandhouding en waardering van de natuurlijke en ook architectonische erfenis van de regio

Základní principy
De maatregelen van dit prioriteitsgebied moeten gericht zijn op de evenwichtigheid tussen het toeristenverkeer en de natuurbescherming en ook de bezienswaardigheden. Het is nodig de verscheidenheid van het landschap te ondersteunen, eveneens de inschakeling van het publiek in de creatie en in het monitoren van het naleven van de gebiedsplannen. Bij de bevordering van de projecten nastrevende over de natuurbescherming of de bescherming van het landschap is het nodig hun beoordeling over te laten aan deskundigen op het gebied van het leefmilieu, opdat door onopzettelijk ondeskundige ingrepen niet tot beschadiging komt van de natuur of van het landschap. De instandhouding en de ontwikkeling van de doorgang door het landschap is het sleutelelement voor het leven van de bewoners en ook van de bezoekers van Posázaví


Opatření 1.1 

Bescherming van biodiversiteitgebieden en natuurwaardevolle gebieden
Aktivita 1.1.1 De herstelling en de opbouw van de "USES" (landsysteem van de ecologische stabiliteit). Afkoop van de gronden in het "USES". Langlopende verhuring met het doel om te beschermen
Aktivita 1.1.2 De afkoop (bijvoorbeeld door de bond van gronden) en de verzorging over de waardevolle grondgebieden (de ondersteuning van sparende huishouding op deze grondgebieden).
Aktivita 1.1.3 Ondersteuning van de hulpstations.
Aktivita 1.1.4 Ondersteuning van de bescherming van biodiversiteit

Opatření 1.2 

De instandhouding en de herstelling van het landschap
Aktivita 1.2.1 Afkoop van de waardevolle gronden vanuit het landschapvormend aanzichtpunt met het doel voor de instandhouding en onderhouding van hun
Aktivita 1.2.2 De herstelling van de oorspronkelijke landschapsvormende elementen (bebossing, deregulering van de waterlopen, remises, lanen, vijvers, plassen, grasgewassen).
Aktivita 1.2.3 Bevordering van het economisch onderhoudswerk van het gewest (landschap) (de weide, het snijden van weilanden enz.)
Aktivita 1.2.4 De vernieuwing van de historische voetpaden en paden, de bevordering van hun afkoop naar het eigendom en de inschrijving in het register van de voor de publiek toegankelijke voetpaden en de communicaties in de tekeningsdelen van de landplannen.
Aktivita 1.2.5 De vernieuwing, de opbouw en de bescherming van kleine bouwwerken in het gewest (landschap) (kruizen, kapellen, kleine muren, bronnen, bankjes, rustplaatsen enz.).
Aktivita 1.2.6 De bevordering van het ontstaan van tuinprojecten en landschapvormende projecten.
Aktivita 1.2.7 De opbouw van bruggen en loopbruggen.
Aktivita 1.2.8 Schoonmaak van het landschap (rivier, beken langs de paden).
Aktivita 1.2.9 De instandhouding van de niet geürbaniseerde gedeelten van het landschap

Opatření 1.3 

De vernieuwing van het landelijke uitzicht van de gemeente
Aktivita 1.3.1 Bewerking van het openbaar terrein (groen, haltes, trottoirs enz.)
Aktivita 1.3.2 Bevordering van de herstellingen en bewerkingen voor het gebruiken van objecten van plaatselijke betekenis (bijv. historische waardevolle gebouwen inbegrepen de heilige gebouwen bijv. de heerbouw, façades op de pleinen enz.)
Aktivita 1.3.3 Bevordering voor de instandhouding landelijke gezichten van de gemeenten (regio´s) onder de landplanning.
Aktivita 1.3.4 Bevordering van de herstelling van monumenten van beschermde objecten voor privaat subjecten.

Opatření 1.4 

Huishouden met water op het landschap
Aktivita 1.4.1 Bevordering van het accumuleren van het water op het landschap en andere tegen overstromingsmaatregel inbegrepen de polders
Aktivita 1.4.2 Revitalisatie van kleine waterstromingen.
Aktivita 1.4.3 Voorlichting op het gebied van de maatregel tegen watersnood en de huishouding met water binnen het landschap
Aktivita 1.4.4 Revitalisatie van visvijvers en waterreservoirs.
Aktivita 1.4.5 Aanplanting van bosjes en andere landschapvormende maatregeling verhinderende de erosie
Aktivita 1.4.6 Onderhoud van het gewas op de oevers van de rivieren.
Aktivita 1.4.7 Vergroten van de capaciteit van de rivierbedden op de gronden van de gemeenten op de manier dicht met de natuur.

Opatření 1.5 

Scholing, wetenschap en opvoeding binnen het gebied van de milieuomgeving
Aktivita 1.5.1 Organisatie van voordrachten (voorlezingen), seminaries, scholingen
Aktivita 1.5.2 Gedrukte materialen betreffende de natuurbescherming (reporter, boekje, brochure enz.)
Aktivita 1.5.3 De bevordering van de bestaande en de ontstaan van nieuwe centrums voor de opvoeding van de omgeving
Aktivita 1.5.4 Aan de informatieafdeling over de levensomgeving op de Web Posázaví (de informatiecentrum ČSOP enz. kunnen aan hem deelnemen).
Aktivita 1.5.5 Onderhoud en opbouw van educatieve voetpaden.
Aktivita 1.5.6 Het monitoren van de creatie en de handhaving van de landplannen vanuit de aanblik
Aktivita 1.5.7 Bevordering van de aanwinst van externe bronnen naar het levensmilieu voor nieuwe organisaties bezighoudende met zijn bescherming
Aktivita 1.5.8 Monitoring op de invloed van het toeristenverkeer op het leefmilieu en het zoeken naar de mogelijkheid voor het oplossen van de onderlinge conflicten

Opatření 1.6 

Bevordering van de toeristische en historische belangrijke objecten
Aktivita 1.6.1 Complexe propaganda van de toeristische en historische objecten
Aktivita 1.6.2 Bevordering van de lokale informatiesystemen.
Aktivita 1.6.3 bevordering van de propaganda van belangrijke objecten in de vorm van verkeersaanduiding.
Aktivita 1.6.4 Bevordering van de reparatie van historische en toeristische belangrijke objecten.
Aktivita 1.6.5 De belangrijke objecten zuinig verlichten (opdat de verlichtingsmog niet verhoogd)
Aktivita 1.6.6 Bouwen van nieuwe toeristische en belangwekkende doelen (museums, openluchtmuseums enz.)
Aktivita 1.6.7 De schepping van belangwekkende verkoopmaterialen over Posázaví fotografisch boek, kaart, wegwijzer enz.)

Opatření 1.7 

De huishouding met afval en energie
Aktivita 1.7.1 De bevordering van het associëren van de gemeenten voor het doel van een gezamenlijke oplossing van de behandeling met de afval (gezamenlijke wegbrengen)
Aktivita 1.7.2 Bevordering van het opbouwen van verzamelingplaatsen, opslagplaatsen van materiaal en van de gemeentelijke compostplaatsen.
Aktivita 1.7.3 Zoeken naar andere mogelijkheden voor het oplossen van de problemen met afval (nieuwe afvalplaatsen enz.).
Aktivita 1.7.4 De hulp bij de liquidatie van clandestiene opslagplaatsen.
Aktivita 1.7.5 De bevordering voor het gebruiken van recupereerbare energie. (bijv. bevordering van het planten en bewerking van snelgroeiende houtplanten en kruidplanten voor energetische doeleinden).
Aktivita 1.7.6 Bevordering van energetische audit en projecten op laagenergetische bewerkingen van openbaargebouwen.
Aktivita 1.7.7 Bevordering van de bewerkingen van gebouwen leidende tot besparingen van energie.
Aktivita 1.7.8 Voorlichtingsactiviteiten en activiteiten van beraadslagingen in het gebied van laagenergetische maatregels.

Opatření 1.8 

Houdbare groei van de gemeente
Aktivita 1.8.1 Bevordering voor het uitwerken van volwaardige documenten voor territoriale beslissingen (bouwstudie enz.).
Aktivita 1.8.2 Bevordering van de inschakeling van de maatschappij voor het gebruiken van het gebied.
Aktivita 1.8.3 Bevordering van de projectdocumentatie bijdragende aan de aanhouding van de groei (bijv. landschap vormende elementen, maatschappelijk terrein, biocorridor, ringweg enz.)
Aktivita 1.8.4 Bevordering van geodetische en digitale richting van gemeente terreinen, paden enz.
Aktivita 1.8.5 Bevordering van de voorbereidingen voor het bouwen van woningen.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Wij maken gebruik van het Apollo publicatiesysteem