??? 2. Celkové zvýšení přitažlivosti regionu jako místa pro život a rekreaci

???
Přitažlivost regionu nesmí být určena jen pro jeho návštěvníky, ale i pro jeho obyvatele. Zaměření opatření pokrývá všechny skupiny obyvatel (mládež, senioři, znevýhodněné skupiny). Podpora podnikatelů směřuje především ke zvyšování dostupnosti občanské vybavenosti v menších obcích a vytváření pracovních míst. Musí však být šetrná ke krajině a životnímu prostředí vůbec. Obecným principem by měla být i protěžování rekonstrukcí a snah na využití stávajících objektů na úkor stavby nových objektů.
??? 2.1 Podpora sportu, kultury a spolkové činnosti
??? 2.1.1 Podpora sportovních a kulturních akcí pro veřejnost.
??? 2.1.2 Výstavba a obnova budov, zařízení a ploch pro sport, kulturu a spolkovou činnost.
??? 2.1.3 Grantová schémata pro podporu spolkové činnosti (zájmových spolků, sportovních klubů apod.).
??? 2.1.4 Podpora centrálního servisu pro pořadatele kulturních a sportovních akcí (např. půjčení pódia, ozvučení, pomoc s účetnictvím apod.).
??? 2.1.5 Podpora programů nabízející další vzdělávání pro dospělé a seniory.
??? 2.1.6 Poradenství a pomoc při zakládání spolků.
??? 2.1.7 Podpora regionálního i oborového setkávání spolků a výměny zkušeností.
??? 2.2 Budování a podpora informačních center a jejich provázání
??? 2.2.1 Výstavba a obnova budov či prostorů pro informační, kulturní a turistická centra.
??? 2.2.2 Nákup zařízení a technologií pro informační, kulturní a turistická centra.
??? 2.2.3 Školení pracovníků informačních center a výměna zkušeností mezi jednotlivými centry.
??? 2.3 Rozvoj cestovního ruchu
??? 2.3.1 Budování a propagace běžeckých tras, cyklotras, vodáckých tras, pěších stezek, jezdeckých a vyjížďkových tras (značení, mobiliář, sjezdovky, značení jezů apod.)
??? 2.3.2 Podpora vzniku dalších doplňkových služeb cestovního ruchu.
??? 2.3.3 Vznik a rozšíření ubytovacích kapacit všech kategorií. (nepodporovat však rozšiřování objektů určených pro soukromou rekreaci).
??? 2.3.4 Podpora vzniku balíčků turistického ruchu.
??? 2.3.5 Podpora aktivit směřujících k mimosezónnímu zaměstnávání sezónních zaměstnanců a ke zvyšování jejich kvalifikace.
??? 2.3.6 Obnova a budování přírodních koupališť, pláží a požárních nádrží s možností rekreačního využití.
??? 2.3.7 Podpora a propagace certifikace ubytovacích služeb všech kategorií.
??? 2.3.8 Podpora realizace úprav související s certifikací „Cyklisté vítáni“.
??? 2.4 Rozvoj služeb obyvatelstvu i návštěvníkům
??? 2.4.1 Podpora lepší dopravní obslužnosti území (systémů integrované dopravy, rozšíření na ČD a provázanost na tradiční centra v území).
??? 2.4.2 Podpora drobných služeb obyvatelstvu (pojízdná prodejna, kadeřník, oprava obuvi atd.).
??? 2.4.3 Podpora technického zázemí pro dostupnost rychlé záchranné služby, lékáren či výdejen léků a lékařů pro obyvatele menších obcí.
??? 2.5 Podpora drobného zemědělství
??? 2.5.1 Pomoc při administrativě spojené s žádostmi o dotace.
??? 2.5.2 Podpora hipoturistiky a agroturistiky .
??? 2.5.3 Podpora drobného hospodaření s návazností na poskytování služeb (ubytování, stravování, řemeslná výroba apod.).
??? 2.5.4 Využívání zemědělců k nezemědělským činnostem (v zimě údržba silnic, kompostování bioodpadu apod.).
??? 2.5.5 Nákup, oprava či modernizace strojů a strojního zařízení drobných zemědělců s důrazem na šetrné hospodaření a vyžitelnost obnovitelných zdrojů.
??? 2.6 Podpora živnostníků a „menších“ podniků
??? 2.6.1 Obnova a zřízení ploch a prostor pro nové podnikatelské činnosti.
??? 2.6.2 Školení a výchova kvalitních zaměstnanců.
??? 2.6.3 Pomoc při propagaci nabízených služeb.
??? 2.6.4 Podpora zpracování projektové dokumentace a projektů směřující k rozšíření či restrukturalizaci výroby.
??? 2.6.5 Podpora rozvoje provozoven a výroby s důrazem na moderní technologie.
??? 2.7 Podpora místních výrobků a služeb
??? 2.7.1 Podpora prodeje místních výrobků či služeb.
??? 2.7.2 Podpora soutěží místních výrobků a služeb.
??? 2.7.3 Certifikace posázavských výrobků.
??? 2.7.4 Vytvoření katalogu regionálních gastro a ubytovacích služeb.
??? 2.7.5 Vytvoření internetového tržiště místních výrobků.
 
© 2004–2022 Posázaví o.p.s.
We use the Apollo publication system