??? 6. Posázaví o.p.s. - servisní organizace Místní akční skupiny

??? 6.2. Posázaví o.p.s. jako rádce

???
Řada menších subjektů nemá dost síly a prostředků získávat relevantní informace, jak řešit různé specifické problémy (právo, SF fondy apod.) Posázaví o.p.s. má být konzultantem v těchto případech. V současnosti je Posázaví o.p.s aktivní především v oblasti projektové přípravy.

???
Posázaví nabízí vlastní nebo zprostředkovaný poradenský servis pro různé subjekty regionu. Zprostředkovává zkušenosti jednotlivých organizací s řešením obdobné problematiky všem zájemcům z regionu.

???
??? 6.2.1 Poradenství v projektové přípravě, vyhledávání finančních zdrojů a fundraisingu.
??? 6.2.2 Poradenství v oblasti práva, především správního.
??? 6.2.3 Shromažďování a zprostředkování příkladů řešení různých specifických problémů.
??? 6.2.4 Poradenství v oblasti komunikace s médii a veřejností.
??? 6.2.5 Poradenství v oblasti rozvoje obcí a územního plánování.
 .
 
© 2004–2022 Posázaví o.p.s.
Wir verwenden das Publikationssystem Apollo