??? 3. Zapojení veřejnosti do veřejného života, rozhodování v regionu a spolkové činnosti

??? 3.4. Podpora informovanosti a zapojení specifických skupin

???
Při zapojení veřejnosti je třeba brát ohled na různé cílové skupiny, na jejich potřeby a také jejich význam v řešené problematice. Hlavními cílovými skupinami, se kterými se více pracuje v současnosti, jsou turisté, starostové, zastupitelé a některé spolky. Je třeba však informovat či přímo zapojovat i další skupiny.

???
Jsou identifikovány hlavní cílové skupiny komunikace uvnitř i vně regionu a nastaveny informační kanály i nástroje zapojení především pro klíčové a znevýhodněné cílové skupiny.

???
??? 3.4.1 Podporuj svého šílence – vyhledávání a zapojování aktivních lidí, místních autorit a „tahounů“.
??? 3.4.2 Podpora mezigeneračních aktivit.
??? 3.4.3 Bezbariérové přístupy na úřady a do veřejných budov.
??? 3.4.4 Vytváření specifických komunikačních kanálů pro různé cílové skupiny.
 .
 
© 2004–2022 Posázaví o.p.s.
Wir verwenden das Publikationssystem Apollo