??? 2. Celkové zvýšení přitažlivosti regionu jako místa pro život a rekreaci

??? 2.2. Budování a podpora informačních center a jejich provázání

???
V současnosti působící informační centra jsou většinou zřizovaná či podporovaná obcemi. Je velmi problematické udržet provoz informačního centra jen z jeho vlastní činnosti. Oblast působení informačních center se neustále rozšiřuje.

???
Informační centra jsou standardní součástí fungování regionu a nejsou vnímaná jako nadstavba. Vytváří důležité informační uzle, které získávají informace ze svého teritoria a šíří je nejen po něm, ale i mezi dalšími informačními centry. Informují jak o společenských, kulturních a sportovních akcích, tak i o dění v obci a regionu. Jsou tak využívány nejen návštěvníky regionu, ale i místními obyvateli.

???
??? 2.2.1 Výstavba a obnova budov či prostorů pro informační, kulturní a turistická centra.
??? 2.2.2 Nákup zařízení a technologií pro informační, kulturní a turistická centra.
??? 2.2.3 Školení pracovníků informačních center a výměna zkušeností mezi jednotlivými centry.
 .
 
© 2004–2022 Posázaví o.p.s.
Wir verwenden das Publikationssystem Apollo