??? 2007-2013

???

???

??? 

???  1: Zachování a zhodnocení přírodního i architektonického dědictví regionu 

???  1.1  Ochrana biodiverzity a přírodně cenných území
???  1.2  Zachování a obnova krajiny
???  1.3  Obnova venkovského vzhledu obcí
???  1.4  Hospodaření s vodou v krajině
???  1.5  Vzdělávání, informovanost a výchova v oblasti životního prostředí
???  1.6  Podpora turisticky a historicky významných objektů
???  1.7  Hospodaření s odpady a energií
???  1.8  Udržitelný růst obcí

???  2: Celkové zvýšení přitažlivosti regionu jako místa pro život a rekreaci 

???  2.1  Podpora sportu, kultury a spolkové činnosti
???  2.2  Budování a podpora informačních center a jejich provázání
???  2.3  Rozvoj cestovního ruchu
???  2.4  Rozvoj služeb obyvatelstvu i návštěvníkům
???  2.5  Podpora drobného zemědělství
???  2.6  Podpora živnostníků a „menších“ podniků
???  2.7  Podpora místních výrobků a služeb

???  3: Zapojení veřejnosti do veřejného života, rozhodování v regionu a spolkové činnosti 

???  3.1  Posilování a obnova kulturního dědictví a vytváření tradic
???  3.2  Informační a mediální podpora v regionu
???  3.3  Podpora zapojování a komunikace s veřejností
???  3.4  Podpora informovanosti a zapojení specifických skupin

???  4: Podpora rozvoje infrastruktury 

???  4.1  Rozvoj dopravní infrastruktury
???  4.2  Rozvoj technické infrastruktury

???  5: Podpora aktivit dětí a mládeže 

???  5.1  Podpora zachování škol s malým počtem žáků
???  5.2  Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže
???  5.3  Informovanost v oblasti aktivit dětí a mládeže
???  5.4  Podpora projektů realizovaných dětmi a mládeží

???  6: Posázaví o.p.s. - servisní organizace Místní akční skupiny 

???  6.1  Spolupráce – most mezi sektory
???  6.2  Posázaví o.p.s. jako rádce
???  6.3  Posázaví o.p.s. jako servisní organizace
???  6.4  Aktivní sběrač informací
???  6.5  Aktivní lobbyista
 
© 2004–2022 Posázaví o.p.s.
Wir verwenden das Publikationssystem Apollo