Strategie rozvoje regionu 

Obsah strategie

Návrhová část strategie

Vize 

Prioritní oblast 1: Zachování a zhodnocení přírodního i architektonického dědictví regionu 

Opatření 1.1 Ochrana biodiverzity a přírodně cenných území
Opatření 1.2 Zachování a obnova krajiny
Opatření 1.3 Obnova venkovského vzhledu obcí
Opatření 1.4 Hospodaření s vodou v krajině
Opatření 1.5 Vzdělávání, informovanost a výchova v oblasti životního prostředí
Opatření 1.6 Podpora turisticky a historicky významných objektů
Opatření 1.7 Hospodaření s odpady a energií
Opatření 1.8 Udržitelný růst obcí

Prioritní oblast 2: Celkové zvýšení přitažlivosti regionu jako místa pro život a rekreaci 

Opatření 2.1 Podpora sportu, kultury a spolkové činnosti
Opatření 2.2 Budování a podpora informačních center a jejich provázání
Opatření 2.3 Rozvoj cestovního ruchu
Opatření 2.4 Rozvoj služeb obyvatelstvu i návštěvníkům
Opatření 2.5 Podpora drobného zemědělství
Opatření 2.6 Podpora živnostníků a „menších“ podniků
Opatření 2.7 Podpora místních výrobků a služeb

Prioritní oblast 3: Zapojení veřejnosti do veřejného života, rozhodování v regionu a spolkové činnosti 

Opatření 3.1 Posilování a obnova kulturního dědictví a vytváření tradic
Opatření 3.2 Informační a mediální podpora v regionu
Opatření 3.3 Podpora zapojování a komunikace s veřejností
Opatření 3.4 Podpora informovanosti a zapojení specifických skupin

Prioritní oblast 4: Podpora rozvoje infrastruktury 

Opatření 4.1 Rozvoj dopravní infrastruktury
Opatření 4.2 Rozvoj technické infrastruktury

Prioritní oblast 5: Podpora aktivit dětí a mládeže 

Opatření 5.1 Podpora zachování škol s malým počtem žáků
Opatření 5.2 Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže
Opatření 5.3 Informovanost v oblasti aktivit dětí a mládeže
Opatření 5.4 Podpora projektů realizovaných dětmi a mládeží

Prioritní oblast 6: Posázaví o.p.s. - servisní organizace Místní akční skupiny 

Opatření 6.1 Spolupráce – most mezi sektory
Opatření 6.2 Posázaví o.p.s. jako rádce
Opatření 6.3 Posázaví o.p.s. jako servisní organizace
Opatření 6.4 Aktivní sběrač informací
Opatření 6.5 Aktivní lobbyista
 
© 2004 - 2018 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo