Zpět na obsah6. Posázaví o.p.s. - servisní organizace Místní akční skupiny

Zpět na prioritní oblastOpatření 6.3: Posázaví o.p.s. jako servisní organizace

Popis situace:
Posázaví o.p.s. zajišťuje pro členy MAS i další subjekty působící v regionu servis, který jim umožňuje podílet se na rozvoji regionu.

Cíl opatření:
Posázaví o.p.s. je výkonnou servisní organizací, která si je schopná zajistit vlastní zdroje fungování. Zajišťuje administrativní a organizační zázemí MAS.

Aktivity:
Aktivita 6.3.1 Zajišťování propagace regionu, především v oblasti cestovního ruchu.
Aktivita 6.3.2 Zajišťování projektové přípravy a administrativního zázemí pro MAS.
Aktivita 6.3.3 Vytváření komunikačního prostoru pro členy MAS.
Aktivita 6.3.4 Koordinace a vzdělávání informačních center v regionu.
Aktivita 6.3.5 Nabízení možností vzdělávání partnerů MAS.
Aktivita 6.3.6 Podpora navazování mezinárodní spolupráce a partnerských výměn a studijních cest.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo