Zpět na obsah6. Posázaví o.p.s. - servisní organizace Místní akční skupiny

Zpět na prioritní oblastOpatření 6.1: Spolupráce – most mezi sektory

Popis situace:
Spolupráce je hlavním principem, která posouvá Posázaví v jeho rozvoji. Spolupráci je třeba neustále podporovat a udržovat. Spolupráce, společné řešení podobných problémů a výměny zkušeností jsou aktivními subjekty v Posázaví velmi oceňovány.

Cíl opatření:
Posázaví o.p.s. aktivně vytváří dostatečný prostor na setkávání, navazování kontaktů a spolupráci nejrůznějších subjektů ať již vně či uvnitř jednotlivých sektorů společnosti.

Aktivity:
Aktivita 6.1.1 Vytvoření efektivního systému komunikace MAS se starosty.
Aktivita 6.1.2 Pomoc při profesionalizaci regionálních manažerů.
Aktivita 6.1.3 Pomoc při řízení, vzdělávání a koordinaci regionální manažerů.
Aktivita 6.1.4 Vytvoření katalogu kontaktů pro partnerství (burza partnerství).
Aktivita 6.1.5 Organizace osobních setkání uvnitř i vně různých sektorů (komunitní plánování – kulaté stoly).
Aktivita 6.1.6 Podpora propojení nestátních neziskových organizaci (NNO) a podnikatelů.
Aktivita 6.1.7 Podpora spolupráce mezi NNO.
Aktivita 6.1.8 Koordinace termínů významných kulturních událostí.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo