Zpět na obsah5. Podpora aktivit dětí a mládeže

Zpět na prioritní oblastOpatření 5.1: Podpora zachování škol s malým počtem žáků

Popis situace:
Venkovské školy jsou pro obec velkým oživením, perspektivou přílivu nových obyvatel a mají nezastupitelnou roli i v kulturním životě obce. Díky normativům na počet žáků dochází k jejich uzavírání. To má nenapravitelné důsledky, neboť obnova již zrušených škol je velmi problematická.

Cíl opatření:
Stávající síť venkovských škol v regionu je stabilizována a podporována aktivitami, které vedou k jejich udržení. Venkovské školy jsou kvalitní vzdělávací instituce, které se neuzavírají veřejnosti. V odpoledních hodinách slouží jako zázemí pro vzdělávací, kulturní a společenské akce obyvatel obce. Podporují vztah dětí a mládeže k venkovu.

Aktivity:
Aktivita 5.1.1 Vytváření systémů dopravy žáků z odlehlejších částí venkova (svoz školními autobusy atd.).
Aktivita 5.1.2 Podpora vzniku malotřídek.
Aktivita 5.1.3 Podpora projektů a programů budujících vztah dětí a mládeže k venkovu a místnímu dědictví.
Aktivita 5.1.4 Podpora rekonstrukce vesnických škol a jejich vybavení.
Aktivita 5.1.5 Podpora úprav škol směřující k jejich mimoškolnímu využívání.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo