Zpět na obsah4. Podpora rozvoje infrastruktury

Zpět na prioritní oblastOpatření 4.2: Rozvoj technické infrastruktury

Popis situace:
Malé obce nejsou schopny budovat novou ani obnovovat stávající technickou infrastrukturu, které je v jejich vlastnictví. Nejvíce se jich tento problém dotýká v případě kanalizace a vodovodů. Řada obcí kanalizaci a ČOV vůbec nemá, což přispívá k znečišťování povrchové vody.

Cíl opatření:
Získávání co největšího objemu finančních prostředků na obnovu a údržbu technické infrastruktury v regionu a zvýšení absorpční kapacity regionu z hlediska připravenosti investic.

Aktivity:
Aktivita 4.2.1 Příprava projektové dokumentace na budování a obnovu technické infrastruktury obcí.
Aktivita 4.2.2 Koordinace a vytváření sdružení obcí za účelem budování a obnovu technické infrastruktury.
Aktivita 4.2.3 Budování kořenových čistíren a jiných alternativních způsobů čištění odpadních vod.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo