Zpět na obsah4. Podpora rozvoje infrastruktury

Zpět na prioritní oblastOpatření 4.1: Rozvoj dopravní infrastruktury

Popis situace:
Stav dopravní infrastruktury, především silniční třídy nižších tříd, je celorepublikově špatná. Pro mnohé obce se díky nutnosti vysokých investic jedná o problém, který přesahuje možnosti řešení v rámci regionu. Proto by se mělo Posázaví soustředit na získání externích zdrojů, připravenost realizovat projekty na obnovu dopravní infrastruktury. Problémem je i fakt, že řada komunikací není ve vlastnictví a správě obcí, ale kraje a státu.

Cíl opatření:
Získávání co největšího objemu finančních prostředků na obnovu a údržbu místních komunikací a zvýšení absorpční kapacity regionu z hlediska připravenosti investic.

Aktivity:
Aktivita 4.1.1 Příprava projektové dokumentace na obnovu dopravní infrastruktury.
Aktivita 4.1.2 Koordinace sdružení obcí za účelem obnovy a údržby komunikací.
Aktivita 4.1.3 Realizace opatření zklidňující dopravu.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo