Zpět na obsah3. Zapojení veřejnosti do veřejného života, rozhodování v regionu a spolkové činnosti

Zpět na prioritní oblastOpatření 3.1: Posilování a obnova kulturního dědictví a vytváření tradic

Popis situace:
Tradice a vztah obyvatel k regionu je důležitým momentem pro zájem veřejnosti ke „správě věcí veřejných“. Posázaví se skládá ze tří hlavních regionů (Džbány, Benešovsko, Vlašimsko), ale volněji je vnímáno i jako celý region.

Cíl opatření:
Obyvatelé mají vztah k místu, kde bydlí. Zajímají se o dění v regionu a účastní se na jeho správě.

Aktivity:
Aktivita 3.1.1 Akce obnovující či zakládající tradice pro širokou veřejnost.
Aktivita 3.1.2 Ochrana kulturního dědictví.
Aktivita 3.1.3 Podpora dokumentace místní orální kultury a pamětníků.
Aktivita 3.1.4 Aktivity podporující místní patriotismus.
Aktivita 3.1.5 Kurzy řemesel, lidových zvyků a umění.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo