Zpět na obsah2. Celkové zvýšení přitažlivosti regionu jako místa pro život a rekreaci

Zpět na prioritní oblastOpatření 2.6: Podpora živnostníků a „menších“ podniků

Popis situace:
Současná složitá legislativa a vysoká daňová zátěž živnostníkům příliš nepřeje, obzvláště na malých obcích mají živnostníci problém se udržet. Jejich aktivity proto směřují do větších sídel.

Cíl opatření:
Zvětšující se počet podnikatelů na vesnicích.

Aktivity:
Aktivita 2.6.1 Obnova a zřízení ploch a prostor pro nové podnikatelské činnosti.
Aktivita 2.6.2 Školení a výchova kvalitních zaměstnanců.
Aktivita 2.6.3 Pomoc při propagaci nabízených služeb.
Aktivita 2.6.4 Podpora zpracování projektové dokumentace a projektů směřující k rozšíření či restrukturalizaci výroby.
Aktivita 2.6.5 Podpora rozvoje provozoven a výroby s důrazem na moderní technologie.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo