Zpět na obsah2. Celkové zvýšení přitažlivosti regionu jako místa pro život a rekreaci

Zpět na prioritní oblastOpatření 2.4: Rozvoj služeb obyvatelstvu i návštěvníkům

Popis situace:
Udržet obchod a nebo lékárnu je na menších obcích stále těžší. Obce musí takové služby nepřímo podporovat (nulový nájem, nákup vybavení). Nedostatečná nabídka služeb na malých obcích je jedním z důvodů pro odchod obyvatel do větších měst.

Cíl opatření:
Zvýšení dostupnost základních služeb pro obyvatele menších obcí.

Aktivity:
Aktivita 2.4.1 Podpora lepší dopravní obslužnosti území (systémů integrované dopravy, rozšíření na ČD a provázanost na tradiční centra v území).
Aktivita 2.4.2 Podpora drobných služeb obyvatelstvu (pojízdná prodejna, kadeřník, oprava obuvi atd.).
Aktivita 2.4.3 Podpora technického zázemí pro dostupnost rychlé záchranné služby, lékáren či výdejen léků a lékařů pro obyvatele menších obcí.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo