Zpět na obsah1. Zachování a zhodnocení přírodního i architektonického dědictví regionu

Zpět na prioritní oblastOpatření 1.5: Vzdělávání, informovanost a výchova v oblasti životního prostředí

Popis situace:
Za jeden z hlavních problémů v ochraně přírody byla označena komunikace mezi odborníky a veřejností. Díky vzájemnému nepochopení často dochází ke konfliktům a zbytečným sporům. Kdo chce informace o životním prostředí, nemá problém je získat. Je však potřeba lidi motivovat k šetrnému chování k životnímu prostředí. V současnosti se také nabízí řada zdrojů financí, ale není dostatek subjektů schopných takové projekty realizovat. Oblast Vlašimska oproti Benešovsku má více takových aktivních subjektů.

Cíl opatření:
Obyvatelstvo regionu Posázaví zná přírodní bohatství svého okolí a má zájem na tom ho chránit. Zvýší se počet realizovaných projektů směřující k ochraně a obnově přírodních zdrojů.

Aktivity:
Aktivita 1.5.1 Organizace přednášek, seminářů, školení.
Aktivita 1.5.2 Tištěné materiály o ochraně přírody (zpravodaje, knížka, leták apod.).
Aktivita 1.5.3 Podpora stávajících a vznik nových středisek enviromentální výchovy.
Aktivita 1.5.4 Informační sekce o životním prostředí na webu Posázaví (mohou se na něm podílet informační centra, ČSOP apod.).
Aktivita 1.5.5 Údržba a budování naučných stezek.
Aktivita 1.5.6 Monitoring tvorby a dodržování územních plánů z pohledu
Aktivita 1.5.7 Podpora získávání externích zdrojů do oblasti životního prostředí, pro nové organizace zabývající se jeho ochranou.
Aktivita 1.5.8 Monitoring vlivu cestovního ruchu na životní prostředí a hledání možností řešení vzájemných konfliktů.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo