SPL - všeobecné dotazy

7. listopadu 2009 admin
Je možná změna v technické dokumentaci následujícího rázu?
V původní technické dokumentaci žadatel má 3 místnosti s účelem využití: klubovna SDH, pamětní místnost pro prezentaci historie spolku a archivace materiálů, ve třetí místnosti bude za sklem vystavena historická stříkačka. Po změně v nové technické dokumentaci budou pouze 2 místnosti se stejným účelem využití jako v původním projektu.
Domníváme se, že Ano – změnu nahlásit Hlášením změn

7. listopadu 2009 admin
Jak si vysvětlit Podmínku při podávání žádosti - Žadatel vybere vzdělávací subjekt dle kapitoly 11 Obecných podmínek, a to i v případě, že výše zakázky nedosahuje 500 000 Kč (bez DPH)?
Při výběru vzdělávacího subjektu nemusí žadatel dotace uskutečňovat výběr z více dodavatelů, ale může zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem při dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

7. listopadu 2009 admin
Jak si máme vyložit Preferenční kritérium - Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství?
Zde se projekt boduje v závislosti na tom, jak moc se týká 2 samostatných odvětví (např.: zemědělství X potravinářství; zemědělství X cestovní ruch; zemědělství X veřejná správa) nebo ziskového X neziskového sektoru. Spolupráce mezi mateřskými centry není spolupráce mezi různými odvětvími.

7. listopadu 2009 admin
Jaký způsob využití musí mít objekty, na které je podána žádost o dotaci?
Budovy, na které se žádá v rámci dotace, nesmí mít v listu vlastnictví zapsáno „objekt k bydlení“, je přijatelný např. objekt občanské vybavenosti apod.

Zde můžete zadat dotaz
Navigace  « 1 aktuální strana 2 3 » »|
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo