SPL - výběrové řízení

12. září 2011 manažer SPL
Žadatel uvedl v žádosti o dotaci částku 570 000 Kč bez DPH, čili počítal s tím, že bude dělat VŘ. Udělal VŘ a vítězná nabídka je ve výši 470 000 Kč – to znamená pod limitem pro VŘ. Musí se v tomto příkladě předkládat při proplacení na RO SZIF dokumentace k VŘ?
Protože byla částka uvedená v projektu a v Žádosti o dotaci a zřejmě i v Dohodě nad 500 tis. Kč, potom dokumentaci ze VŘ předkládejte.

12. září 2011 manažer SPL
Pravidla uvádějí, že výběrové řízení se nemusí provádět, pokud předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne 500 000 Kč (bez DPH). Je pak pouze povinnost postupovat transparentně a nediskriminačně. Jak postupovat, pokud žadatel do žádosti o dotaci vyplnil např. částku 470 000 Kč bez DPH (a počítal tedy s tím, že nebude dělat VŘ) a v průběhu realizace se částka bez DPH přehoupla přes 0,5 mil. Kč? Předpokládaná hodnota zakázky ale zůstává pořád 470 000 Kč (příklad - dodavatelům se zvýšily ceny na vstupu, museli zdražit).
Ve většině případů jsou zadávací řízení provedeny ještě před podáním Žádosti o dotaci, takže prakticky tyto případy nenastávají. Žadatel by si měl při takové těsné ceně provést předem dobrý marketingový průzkum, u staveb ocenění dle RTS a počítat i s rezervou. Neboť pokud kontrolor dostane ke stavbě či zakoupeným dodávkám s vyšší hodnotou než 500 tis. Kč pouze cenový marketing, bude se jednat o chybu žadatele.

12. září 2011 manažer SPL
Může žadatel žádat na technickou dokumentaci, i když je projekt na Čestné prohlášení? V tomto případě je nepovinnou přílohou technická dokumentace a vyjádření stavebního úřadu, že není třeba stavební povolení ani ohlášení.
Ano, žadatel si může tyto výdaje uplatňovat.

7. června 2009 admin
Jaké výběrové mám předložit ke kontrole na MAS a SZIF?
Výzvu k podání nabídek č. 1 jsme zrušili a až z 2. výzvy vzešel dodavatel, se kterým byla podepsaná Smlouva. Zrušené výběrové řízení není třeba předkládat ke kontrole na MAS a SZIF, pokud nemá žádnou souvislost s následující výzvou. Ke kontrole se předkládá výběrové řízení, ze kterého vzešel dodavatel, se kterým byla podepsaná Smlouva o dílo.

Zde můžete zadat dotaz
 
© 2004 - 2021 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo